ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ: ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Κατόπιν παροχής νεοτέρων οδηγιών και διευκρινίσεων από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, γνωρίζεται ότι δραστηριότητες

Περισσότερα