«Αλλαγή της ΚΥΑ για τον αιγιαλό ζητά ο Μαντάς»

Την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών, η οποία εκδόθηκε πριν από λίγες ημέρες και περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας απλής χρήσης του αιγιαλού, ζητά με Ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ο Βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς. Πιο συγκεκριμένα ο κ. Μαντάς αναφέρεται στα προβλήματα που προκαλούν οι επιπλέον οικονομικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες και αφορούν στην ύπαρξη φορολογικής ενημερότητας των τελευταίων 30 ημερών, καθώς και πιστοποιητικού περί μη οφειλής στον οικείο δήμο.

Όπως σημειώνει ο βουλευτής, οι συγκεκριμένοι όροι δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο για τους περισσότερους επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης, μια και η πλειονότητά τους διατηρεί επιχειρήσεις εποχιακού χαρακτήρα, οι οποίες γίνονται ενήμερες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν έχουν δραστηριότητα και έσοδα. Επιπλέον είναι βέβαιο ότι λόγω της πρόσφατης δεκαετούς κρίσης χρέους, αλλά και λόγω των σημαντικών περιορισμών στη ρευστότητα από την αντιμετώπιση της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης, πολλές επιχειρήσεις να μην καταφέρουν να βρουν τα απαραίτητα κεφάλαια ώστε να ρυθμίσουν τις τυχόν εκκρεμότητές τους και γι’ αυτό τον λόγο να μην καταφέρουν καν να ανοίξουν.

Κατά τον κ. Μαντά, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δοθεί η δυνατότητα στους επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης να περισώσουν όσα περισσότερα μπορούν από τη φετινή χρονιά και για τον λόγο αυτό απαιτείται ένα περισσότερο ευέλικτο πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις σημερινές οικονομικές συνθήκες. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει αφενός να διευκολύνει τη δυνατότητα απλής χρήσης του αιγιαλού, στηρίζοντας έμπρακτα τις προσπάθειες ανάκαμψης της χώρας και της οικονομίας, αλλά και αφετέρου να διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι θα ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους υποχρεώσεις κατά την διάρκεια του καλοκαιριού.