Αναβλήθηκε η καθημερινή Γεν. Συνέλευση του Παμισου

Αναβλήθηκε η καθιερωμένη γενική συνέλευση που γίνεται κάθε χρόνο για τον απολογισμό της ομάδας του Παμίσου Η αναβολή πραγματοποιήθηκε διότι δεν υπήρξε απαρτία
Έτσι δόθηκε νέα ημερομηνία την Τετάρτη 30 Μαρτίου στο Cafe Ideal στο πάρκο στη Μεσσήνη