Διενεργούσε παράνομη Αλιεία

1. Την 29-04-2022 και περί ώρα 04:00 κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε από πλωτό σκάφος Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας στη θαλάσσια περιοχή νήσου Βενέτικο, εντοπίσθηκε ημεδαπός να διενεργεί παράνομη αλιεία. Ειδικότερα, ανωτέρω από το ερασιτεχνικό σκάφος ιδιοκτησίας του, διενεργούσε αλιεία φέροντας επ΄ αυτού παραγάδια με πεντακόσια εννέα (509) αγκίστρια αντί των εκατό πενήντα (150) που επιτρέπονται ανά άτομο επί του πλωτού μέσου.
2. Από την Υπηρεσία μας επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις για παράβαση του άρθρου 2 παράγραφος 1β(1) του Π.Δ. 373/85 (φεκ 131Α/22-7-85).