«Διοικητική παραλαβή προς χρήση του ισογείου του ΚΥ Γαργαλιάνων»

Χθες, 1 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η διοικητική παραλαβή προς χρήση του ισογείου χώρου του Κ.Υ. Γαργαλιάνων, στα πλαίσια υλοποίησης του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020», έργου: «ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ», με προϋπολογισμό 380.000 €. Η παραλαβή έγινε παρουσία μηχανικού της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Μεσσηνίας και του Δ/ντή Κ.Υ. κ. Τζωρτζίνη Αλέξανδρου, ενώ οι υπηρεσίες του Κ.Υ. θα εγκατασταθούν στο ισόγειο, από τον 1ο όροφο που είχαν μεταφερθεί, το δε έργο θα συνεχίσει να παρεμβαίνει σύμφωνα με τη μελέτη του και στον 1ο όροφο. Αυτό διότι, ως γνωστόν, το έργο υλοποιείται εν λειτουργία και μέχρι σήμερα έχει ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου περίπου 75 %.
Παράλληλα είναι έτοιμη η μελέτη και υποβάλλεται προς έγκριση, για τη δημιουργία χώρου στο ισόγειο, με ανεξάρτητη είσοδο, ο οποίος θα λειτουργεί ως αίθουσα covid, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του κέντρου υγείας που έχουν προκύψει εξαιτίας της πανδημίας. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο να μελετηθεί διότι δεν υπάρχει επαρκής χώρος έμπροσθεν του ακινήτου για την τοποθέτηση isobox.