«Εξοικονομώ-Αυτονομώ». Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις και οι προθεσμίες ανά Περιφέρεια, Από 16.12.2020 oι αιτήσεις στην Πελοπόννησο

Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ». Επιδοτήσεις εργασιών για την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και για την ενεργειακή αυτονόμηση της κατοικίας

 

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης – Προθεσμίες

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων θα παρέχεται μέχρι την κάλυψη του μέγιστου προϋπολογισμού του πίνακα 1.3.2 της παραγράφου 1.3.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος

https://exoikonomo2020.gov.gr

Για την αποφυγή φόρτου στο πληροφοριακό σύστημα η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ανά Περιφέρεια ορίζεται διαδοχικά ως εξής:

Αιτήσεις Μονοκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων:

Περιφέρεια    Έναρξη υποβολής αιτήσεων

Ηπείρου, Ιονίων Νήσων
Από 11.12.2020

Αττικής
Από 14.12.2020

Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου
Από 16.12.2020

Δυτικής Ελλάδας
Από 18.12.2020

Κρήτης, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου
Από 21.12.2020

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Από 11.01.2021

Δυτικής Μακεδονίας
Από 13.01.2021

Κεντρικής Μακεδονίας
Από 15.01.2021

Θεσσαλίας
Από 20.01.2021

 

Αιτήσεις Πολυκατοικίας (Τύπος Α και Β): Από 18.01.2021 σε όλη την επικράτεια.

 

Περιφέρεια Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου 21-12-2020
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 11-01-2021
Δυτικής Μακεδονίας 13-01-2021
Κεντρικής Μακεδονίας 15-01-2021
Θεσσαλίας 20-01-2021
Ηπείρου, Ιονίων Νήσων 11-12-2020
Αττικής 14-12-2020
Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου 16-12-2020
Δυτικής Ελλάδας 18-12-2020
 
Αιτήσεις Πολυκατοικίας (Τύπος Α και Β)  
Πολυκατοικίες 18-01-2021