Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: “Όχι” στο αίτημα Ελλήνων υγειονομικών κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού

Απέρριψε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) τα δύο αιτήματα που είχαν υποβληθεί από 30 Έλληνες υγειονομικούς και ζητούσαν να ακυρωθεί το μέτρο περί υποχρεωτικού εμβολιασμού και αναστολής εργασίας σε αντίθετη περίπτωση.

Οι προσφεύγοντες, ιδιώτες επαγγελματίες υγείας και εργαζόμενοι σε δημόσια νοσοκομεία, ζητούσαν επίσης να εφαρμοστούν προσωρινά μέτρα αναστολής του μέτρου βάσει σχετικού άρθρου του Κανονισμού του ΕΔΔΑ.

Ωστόσο, το Δικαστήριο στις 7 Σεπτεμβρίου 2021 αποφάσισε να απορρίψει τις αιτήσεις προσωρινών μέτρων, κρίνοντας ότι ήταν εκτός του πεδίου εφαρμογής του άρθρου του Κανονισμού. ΕΔΔΑ-Όχι στο αίτημα Ελλήνων υγειονομικών κατά υποχρεωτικού εμβολιασμού

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2021, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έλαβε δύο προσφυγές κατά Ελλάδας, που υποβλήθηκε από 30 επαγγελματίες υγείας που εργάζονται ιδιωτικά ή σε κρατικά ιδρύματα υγείας. Σύμφωνα με τα άρθρα 2 (δικαίωμα στη ζωή), 3 (απαγόρευση απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης), 4 (απαγόρευση της δουλείας και των αναγκαστικών έργων), 5 (δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια), 6 (δικαίωμα σε δίκαιη ακρόαση), 8 (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) και 14 (απαγόρευση των διακρίσεων) της ΕΣΔΑ, οι προσφεύγοντες διαμαρτύρονται για τις διατάξεις του άρθρου 206 του νόμου αριθ. 4820/2021 που επιβάλλουν ως προϋπόθεση τον υποχρεωτικό εμβολιασμό επαγγελματιών του τομέα της υγείας κατά του Covid-19, προκειμένου αυτοί να μπορέσουν να συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμά τους.

Οι προσφεύγοντες ζήτησαν επίσης από το Δικαστήριο να εφαρμόσει προσωρινά μέτρα (άρθρο 39 του Κανονισμού του Δικαστηρίου) και να αναστείλει αμέσως την εφαρμογή του νόμου.

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2021, το Δικαστήριο αποφάσισε να απορρίψει τα αιτήματα προσωρινών μέτρων, κρίνοντας ότι ήταν εκτός του πεδίου εφαρμογής του Κανόνα 39. Η απόφαση ελήφθη από τον αρμόδιο δικαστή για τα προσωρινά μέτρα.