Κοινωνικά

Η ΓΣΕΕ ΘΕΤΕΙ ΠΡΟ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.

Με επείγουσα επιστολή της η ΓΣΕΕ θέτει προ των ευθυνών του το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τα σοβαρά νομικά, αλλά και εφαρμοστικά προβλήματα, των διατάξεων του πρόσφατου νόμου 4808/2021 που θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2022 και αφορούν στην υποχρέωση εγγραφής, υπό την απειλή αναστολής των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων, όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της χώρας στο Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.), καθώς και στη γενική υποχρέωση διάθεσης ψηφιακών μέσων για τη διεξαγωγή των συλλογικών τους διαδικασιών.
Η Συνομοσπονδία τονίζει την υποχρέωση του Υπουργείου Εργασίας να μην θέσει σε λειτουργία το ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. και να αναμείνει την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, στο οποίο προσέφυγαν συνδικαλιστικές οργανώσεις και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην οποία προσέφυγε η ΓΣΕΕ, λόγω των ζητημάτων μείζονος γενικού ενδιαφέροντος που τίθενται από την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων από το Σύνταγμα, αλλά και από την ευρεία επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά παραβίαση των κανόνων και εγγυήσεων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων.
Το Υπουργείο Εργασίας οφείλει να καταργήσει τις διατάξεις του ν. 4808/2021 που αφορούν στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. και τροποποιούν κατά παραβίαση του Συντάγματος τους ιστορικούς και κεντρικούς για τη λειτουργία των συνδικάτων και τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις ν. 1264/1982 και το ν. 1876/1990. Η ανάσυρση από τις μαύρες σελίδες της ιστορίας της χώρας πρακτικών πλήρους ελέγχου της συνδικαλιστικής δράσης, όπως έγινε με αντίστοιχο νομοθέτημα της επταετίας για την τήρηση φακέλων των σωματείων στο Υπουργείο Εργασίας, είναι σχεδόν βέβαιο ότι αποσκοπεί στη φίμωση της ελεύθερης συνδικαλιστικής δράσης των εργαζομένων και των διεκδικήσεών τους για εργασία με ισότητα και αξιοπρέπεια.
Όσο εκκρεμεί ο έλεγχος συνταγματικότητας και νομιμότητας των διατάξεων αυτών, το Υπουργείο Εργασίας έχει καθήκον να παρατείνει την εφαρμογή τους, ενώ παράλληλα στα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς της πανδημίας και λόγω της επικρατούσας νέας έξαρσης, να διασφαλισθεί η συμμετοχή των εργαζομένων μέσω και της υποχρεωτικής υβριδικής διενέργειας των συλλογικών διαδικασιών των σωματείων.
Επισυνάπτεται η επιστολή της ΓΣΕΕ προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Προς
Τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Κ. Χατζηδάκη

Θέμα: Εκκρεμής έλεγχος συνταγματικότητας και νομιμότητας των διατάξεων που αφορούν στο Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των Εργαζομένων και έναρξη εφαρμογής τους από την 1η.1.2022

Κύριε Υπουργέ
Με τις διατάξεις των άρθρων 82-101 και 133 του ν. 4808/2021 (Α΄101), ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 19.6.2021, επιβλήθηκαν, ανάμεσα σε πληθώρα περιοριστικών διατάξεων, εξίσου σοβαρές τροποποιήσεις στον ιστορικό και κεντρικό για την οργάνωση και λειτουργία των συνδικάτων ν. 1264/1982, για τα νομικά και εφαρμοστικά ζητήματα των οποίων η ΓΣΕΕ απέστειλε την υπ.αριθμ. 337/22.7.2021 επιστολή της (επισυνάπτεται εκ νέου).
Από τη δημοσίευση του νόμου μέχρι σήμερα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δεν έχει ανταποκριθεί στην προβλεπόμενη μέριμνα της Πολιτείας για την υποχρεωτική, με βάση το νόμο, ψηφιακή μετάβαση στη λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων, κατ’ελάχιστον μέσω της έκδοσης των προβλεπόμενων στο ν. 4808/2021 Υπουργικών Αποφάσεων. Χαρακτηριστικά αναφέρονται δύο κρίσιμα για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις όλης της χώρας πεδία τα οποία αποκτούν υποχρεωτική ψηφιακή διάσταση, τα οποία παραμένουν αρρύθμιστα. Συγκεκριμένα, δεν έχει διατεθεί το προβλεπόμενο από το άρθρο 87 κατάλληλο και χωρίς αντάλλαγμα λογισμικό για τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών των σωματείων εξ αποστάσεως με ψηφιακό τρόπο, ο οποίος καθίσταται υποχρεωτικός από 1ης.1.2022, ενώ παράλληλα δεν έχει προσδιορισθεί η αναγκαστική πλέον από το άρθρο 84 ψηφιακή μορφή των βιβλίων των σωματείων, η τήρηση των οποίων είναι υποχρεωτική.
Η μόνη Υπουργική Απόφαση, για την οποία παρατηρήθηκε σπουδή έκδοσης είναι η Υπουργική Απόφαση 62599/Β΄4279/16.9.2021 για την έναρξη από 1ης.1.2022 της λειτουργίας του Γενικού Μητρώου των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των Εργαζομένων, στο οποίο πρέπει υποχρεωτικά να εγγραφεί το σύνολο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων στη χώρα, με «ποινή» λόγω μη εγγραφής τη μη κτήση νομικής προσωπικότητας από τα σωματεία και την αναστολή των θεμελιωδών και συνταγματικά προστατευόμενων συλλογικών και ατομικών συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.
Λόγω των ζητημάτων μείζονος γενικού ενδιαφέροντος που τίθενται από την προστασία των παραβιαζόμενων δικαιωμάτων από το Σύνταγμα και τις κυρωμένες σχετικές διεθνείς συμβάσεις, αλλά και από την ευρεία επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά παραβίαση των κανόνων και εγγυήσεων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων, η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση έχει προσβληθεί με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας από δευτεροβάθμιες Οργανώσεις μέλη της ΓΣΕΕ και πρωτοβάθμια δικά τους σωματεία και με προσφυγή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τη ΓΣΕΕ.

Κύριε Υπουργέ,
Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη
1) τη σπουδαιότητα της κρίσης επί της αντισυνταγματικότητας και της νομιμότητας της λειτουργίας ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.
2) το ευρύτατο αρνητικό αντίκτυπο από την επικείμενη έναρξη της λειτουργίας του, τη σύγχυση που θα επικρατήσει και την, με βεβαιότητα αναμενόμενη, ενίσχυση της εργοδοτικής παραβατικότητας σε βάρος των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων σε όλη την επικράτεια ενόσω θα βρίσκονται τα συλλογικά τους δικαιώματα σε αναστολή λόγω της εκκρεμούς εγγραφής τους ή της άρνησης εγγραφής τους στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.
3) την ευρεία διάρθρωση (γεωγραφική και οργανωτική) του συστήματος συνδικαλιστικής εκπροσώπησης στην Ελλάδα, όπως αυτή δομείται κυρίως από το Ν 1264/1982, η οποία θα επηρεαστεί ουσιωδώς τόσο από την έναρξη, εάν και παράνομη, λειτουργία του ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.,
4) το γεγονός ότι η υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. σε συνδυασμό με την ψηφιακή μετάβαση που επιβάλλεται ως γενικό οριζόντιο μέτρο σε ένα νευραλγικό θεσμό συλλογικής συμμετοχής του κοινωνικού συνόλου, απαιτούν οικονομικά και λειτουργικά μέσα και υποδομή, στα οποία δεν έχει πρόσβαση μεγάλο μέρος των συνδικάτων αλλά και των φυσικών προσώπων – μελών τους, ταυτόχρονα με τις ανάγκες κατάρτισης και εξοικείωσης στη χρήση των ψηφιακών μέσων, ειδικά στις εκλογικές διαδικασίες, ώστε να τηρούνται στο ακέραιο όλες οι διαδικαστικές εγγυήσεις.
5) το γεγονός ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δεν έχει διαθέσει ακόμα το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία κατάλληλο, χωρίς αντάλλαγμα και προσβάσιμο από όλους λογισμικό ως προς τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών των σωματείων, αλλά και ως προς την υποχρεωτική πλέον ψηφιακή μορφή των βιβλίων των σωματείων,
6) την ταυτόχρονη ανάγκη διαφύλαξης της δημόσιας υγείας μέσω έκτακτων μέτρων λόγω έξαρσης του κινδύνου διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού και των μεταλλάξεών της και της συμμετοχής στις συλλογικές διαδικασίες των σωματείων, μέσω και της υποχρεωτικής υβριδικής διενέργειάς τους,
η ΓΣΕΕ ζητά από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων α) να καταργήσει τις διατάξεις του ν. 4808/2021 που αφορούν στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. και τροποποιούν κατά παραβίαση του Συντάγματος, του ενωσιακού και του διεθνούς κανονιστικού πλαισίου το ν. 1264/1982 και το ν. 1876/1990 και σε κάθε περίπτωση β) να παρατείνει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2022 την εφαρμογή των διατάξεων γενικής εφαρμογής του Ν. 4808/2021, των οποίων η έναρξη εκκινεί την 1η.1.2022 (άρθρα 82 -100, 133 ν. 4808/2021) και αφορούν στην άσκηση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και της ελευθερίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων και σύναψης συλλογικών συμβάσεων εργασίας και γ) στα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς της πανδημίας και λόγω της επικρατούσας νέας έξαρσης, να διασφαλισθεί η συμμετοχή μέσω και της υποχρεωτικής υβριδικής διενέργειας των συλλογικών διαδικασιών των σωματείων.

Για τη ΓΣΕΕ
Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας

Γιάννης Παναγόπουλος Νικόλαος Κιουτσούκης

Συνημμένη: Η υπ.αριθμ. πρωτ. 337/22.7.2021 επιστολή της ΓΣΕΕ προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Σχετικές αναρτήσεις

Εν μέρει παράνομη πράξη κύρωσης δασικού χάρτη (ΣτΕ 879/2024)

admin2020

«Αίτημα ανάληψης πολιτικής και νομοθετικής πρωτοβουλίας για τους εργαζόμενους της FTI στην Ελλάδα»

admin2020

D R I N K P I N K 2 0 2 4 Ήρθε και φέτος η ώρα της απόλυτης εκδήλωσης ερυθρωπών οίνων

admin2020

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου & Cookies