Θέλουν να μη θεωρείται κρατική χρηματοδότηση το «μπούκωμα» των τραπεζών με χρήμα των λαών

Στα μηνύματα που εκπέμπει η Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας αναφέρθηκε η Διαμάντω Μανωλάκου από τη Βουλή ενώ τόνισε τις ευθύνες που έχει η κυβέρνηση για την αστυνομική βια σε βάρος κατά κατοίκων στη Νέα Σμύρνη.

Μιλώντας στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων χαρακτήρισε αντιλαϊκό το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση της Απόφασης (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ και άλλες διατάξεις».

Σημείωσε ότι το ζητούμενο είναι να σώζονται οι τράπεζες με χρήματα των λαών και να μη θεωρείται κρατική επιχορήγηση και αναφέρθηκε σε έμμεση φορολογία στους λαούς.