Καθαρισμοί στο επαρχιακό δίκτυο

Συνεχίζονται οι καθαρισμοί από το συνεργείο της Π.Ε. Μεσσηνίας στις επαρχιακές οδούς, προκειμένου να κοπούν τα κλαδιά επί του εύρους κατάληψης αυτών. Το συνεργείο εργάζεται στο τμήμα Μεσσήνη – Λάμπαινα – Αρσινόη – Αρχαία Μεσσήνη της 7ης , 22ης και 24ης επαρχιακών οδών με στόχο η κυκλοφορία όλων των οχημάτων (Ι.Χ., φορτηγών, λεωφορείων, πυροσβεστικών οχημάτων κλπ) να γίνεται με ασφάλεια και να αποφεύγονται τα ατυχήματα, για τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 290 του ποινικού κώδικα υπεύθυνοι θα είναι οι παρόδιοι ιδιοκτήτες.
Παρακαλούνται, λοιπόν, οι παρόδιοι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οδών να διευκολύνουν το συνεργείο και να μην δημιουργούν προβλήματα για τις εργασίες κοπής βλάστησης εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης των οδών. Για το ίδιο θέμα από τα μέσα Φεβρουαρίου ήδη έχει αποσταλεί έγγραφο από τη Δ/νση Τεχνικών έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας σε όλους τους Δήμους.