Καραμπόλα τώρα στην τρίοδο

Καραμπόλα συνέβη πριν από λίγο στη διασταύρωση της Τριοδου και 7η επαρχιακή Οδο, μεταξύ τριών τεσσάρων αυτοκινήτων