(ΚΔΑΠ) του Δήμου Καλαμάτας, σε θέματα προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος και ασφάλειας στην θάλασσα.

1. Αναφέρεται ότι κατά τον μήνα Ιούλιο 2022 πραγματοποιήθηκε ενημέρωση παιδιών, που φιλοξενούνταν στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) του Δήμου Καλαμάτας, σε θέματα προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος και ασφάλειας στην θάλασσα. Η αναφερόμενη δράση αποτέλεσε μέρος της θεματικής «Περιβαλλοντική ευαισθησία» των ΚΔΑΠ του Δήμου κατόπιν πρόσκλησή τους.

2. Στελέχη της Υπηρεσίας μας επισκέφθηκαν τα ΚΔΑΠ και ενημέρωσαν τα παιδιά, σε μια διαδραστική συζήτηση, για το σεβασμό του περιβάλλοντος. Δόθηκε η δυνατότητα στα παιδιά να κατανοήσουν την ανάγκη διατήρησης του καθαρού περιβάλλοντος και την πολύπλευρη σημασία της καθαρής θάλασσας δίνοντας ιδιαίτερη βάση στην προστασία των ευαίσθητων θαλάσσιων ειδών.

3. Παράλληλα συζητήσαμε με τα παιδιά για την ασφάλεια στην θάλασσα, για την ασφαλή χρήση των θαλάσσιων παιχνιδιών και για τον ρόλο του ναυαγοσώστη. Δόθηκαν οδηγίες για την ασφαλή χρήση των θαλάσσιων μέσων αναψυχής, την αυτοπροστασία και την ομαλή συνύπαρξη των χρηστών θαλασσίων μέσων αναψυχής και λουόμενων.

4. Συνολικά επισκεφθήκαμε 12 ΚΔΑΠ και συζητήσαμε με διακόσια εξήντα έξι (266) παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών. Το επιστημονικό προσωπικό των ΚΔΑΠ του Δήμου δημιούργησε ένα ολιγόλεπτο ψηφιακό αρχείο που έχει αναρτηθεί σε διαδικτυακή πλατφόρμα κοινής χρήσης βίντεο (YouTube) στη διεύθυνση