Μεσσηνίας

Ο Π. Νίκας για την κοινωνική οικονομία στην εναρκτήρια συνεδρίαση του σχεδίου SECON στην Καλαμάτα

“Να σκεφτούμε, όχι όσα πράττει το κάθε κράτος, αλλά τι πράττουν οι κοινωνίες μας στη βάση τους για να συνδράμουν αφ’ ενός στην αντιμετώπιση των σοβαρών κοινωνικών ζητημάτων και αφ’ ετέρου τις ομάδες ανθρώπων που τα βιώνουν καθημερινά”.

Την πιο πάνω επισήμανση έκανε -μεταξύ άλλων- ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας χαιρετίζοντας, το πρωί σήμερα Τετάρτη 24 Μαΐου, στην Καλαμάτα, στην εναρκτήρια συνεδρίαση των εταίρων του

σχεδίου SECON (περιφερειακές πολιτικές στήριξης επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας), στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Europe.

“Χρειάζεται να εξετάσουμε τι μπορούμε να πράξουμε μέσα από την κοινωνική οικονομία, για το περιβάλλον, για τα κοινωνικά προβλήματα” επισήμανε ακόμα ο περιφερειάρχης Π. Νίκας.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετέχει, ως επικεφαλής, στο εν λόγω σχέδιο, που συγκροτείται από 10 φορείς, εκ των οποίων οι 9 είναι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού από 9 διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης -και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Ενωση Ράιν – Νέκαρ (Γερμανία), η Περιφέρεια της Φλαμανδικής Μπραμπάντ (Βέλγιο), το Νομαρχιακό Συμβούλιο της Χαργκίθα (Ρουμανία), η Περιφέρεια Μασοβίας (Πολωνία), ο Δήμος Ολιβέιρα ντε Αζεμέις (Πορτογαλία), η Περιφέρεια Ρίγας (Λετονία), η Περιφέρεια Εξτρεμαδούρα (Ισπανία), ο Δήμος Χάσκοβο (Βουλγαρία) και το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (Ελλάδα).

Ο Π. ΝΙΚΑΣ

Απευθυνόμενος, ειδικότερα, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Π. Νίκας προς τους εκπροσώπους των εταίρων του SECON, εξέφρασε στον χαιρετισμό του την ευχή το εν λόγω σχέδιο “να έχει μια ουσιαστική κατάληξη ώστε να πιάσουν τόπο τα χρήματα που διαθέτει ο Ευρωπαίος φορολογούμενος”, παρατηρώντας παράλληλα ότι θα πρέπει “να σκεφτούμε, επομένως, όχι όσα πράττει το κάθε κράτος, αλλά τι πράττουν οι κοινωνίες μας στη βάση τους για να συνδράμουν τόσο στην αντιμετώπιση των σοβαρών κοινωνικών ζητημάτων, όσο και τις ομάδες ανθρώπων που τα βιώνουν καθημερινά”.

Οπως εκτίμησε ο Π. Νίκας ο σύγχρονος τρόπος ζωής υποχρεώνει τις κοινωνίες να μεταλλάσσονται με γρήγορους ρυθμούς με συνέπεια να προκύπτουν προβλήματα περιβαλλοντικά, καθώς και σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, ενώ την ίδια στιγμή μεγάλο τμήμα του πληθυσμού αγνοεί τις εξελίξεις στον τεχνολογικό τομέα.

Ταυτόχρονα, εξέφρασε την θέση ότι “η κοινωνία μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους που ανήκουν στις αποκαλούμενες ευπαθείς ομάδες να ενταχθούν, δραστηριοποιώντας τους μέσα από συνεργατικά σχήματα τα οποία στόχο θα έχουν όχι το κέρδος, αλλά να βελτιώσουν το επίπεδο και την ποιότητα ζωής τους”.

Στο σημείο αυτό, ο περιφερειάρχης Π. Νίκας έκανε αναφορά στη θητεία του ως δήμαρχος Καλαμάτας και στη συνδρομή της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης προς τις Κοιν.Σ.Επ. στην κατεύθυνση της κοινωνικής ένταξης, “μέχρι που άλλαξε το θεσμικό καθεστώς και πλέον ήταν αδύνατη η συνδρομή αυτή εκ μέρους του δήμου μας”, όπως σημείωσε.

Τόνισε, ωστόσο, ότι υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που επιτελούν σημαντικό έργο έχοντας αφιερωθεί στην στήριξη των αμεα ηλικίας πάνω από 20 χρόνων.

Στη σημερινή εναρκτήρια συνεδρίαση χαιρέτισε επίσης και ο αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς και Δευτερογενούς Τομέα και θεμάτων αναπτυξιακών νόμων Στάθης Αναστασόπουλος, ο οποίος -μεταξύ άλλων- δήλωσε ότι κεντρικός στόχος του σχεδίου SECON “είναι η μελέτη του τρόπου λειτουργίας της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σε κάθε περιοχή παρέμβασης, ο εντοπισμός των πιθανών θεσμικών αδυναμιών και η

αποτύπωση των συμπερασμάτων στην κατεύθυνση της αναβάθμισης της λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων”.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ SECON

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετέχει, ως επικεφαλής, στο σχέδιο SECON (περιφερειακές πολιτικές στήριξης επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας) στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Europe.

Η διάρκεια του σχεδίου είναι τρία χρόνια και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 1.914.046 ευρώ, ενώ για την Περιφέρεια Πελοποννήσου προβλέπονται 301.059 ευρώ.

Το SECON συγκροτείται από 10 φορείς, εκ των οποίων οι 9 είναι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού από 9 διαφορετικές χώρες της Εωρωπαϊκής Ενωσης και συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου (Ελλάδα) ως επικεφαλής, η Περιφερειακή Ενωση Ράιν – Νέκαρ (Γερμανία), η Περιφέρεια της Φλαμανδικής Μπραμπάντ (Βέλγιο), το Νομαρχιακό Συμβούλιο της Χαργκίθα (Ρουμανία), η Περιφέρεια Μασοβίας (Πολωνία), ο Δήμος Ολιβέιρα ντε Αζεμέις (Πορτογαλία), η Περιφέρεια Ρίγας (Λετονία), η Περιφέρεια Εξτρεμαδούρα (Ισπανία), ο Δήμος Χάσκοβο (Βουλγαρία) και το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (Ελλάδα).

Το SECON προτείνει διαπεριφερειακές δράσεις ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών, εκπόνησης μελετών και σύνταξης εκθέσεων για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας. Επίσης, προβλέπει δύο καινοτόμες πιλοτικές δράσεις για τη βελτίωση των σχετικών μέσων πολιτικής και την προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στις Περιφέρειες που συμμετέχουν στο σχέδιο.

Δράσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Συλλογή τοπικών δεδομένων σχετικά με τις ανάγκες, τάσεις και διαθέσεις απέναντι στην κοινωνική οικονομία, και ανεύρεση τοπικών βέλτιστων πρακτικών και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των συνεργαζόμενων Περιφερειών. Τα αποτελέσματα θα ενσωματωθούν σε μια σειρά ενοποιημένων αναφορών και αναλύσεων περιφερειακών πολιτικών κοινωνικής οικονομίας.
Δημιουργία τοπικών ομάδων ενδιαφερομένων και σχετικών συναντήσεων εργασίας.
Συμμετοχή σε διαπεριφερειακά συνέδρια και εκπαιδευτικές επισκέψεις, στην Γερμανία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Λετονία, Πολωνία και Ισπανία, με σκοπό α) την προβολή και την ευαισθητοποίηση του επιχειρηματικού κόσμου και θεσμικών εκπροσώπων απέναντι στα οφέλη της κοινωνικής οικονομίας και β) την διαβούλευση, μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, για τις κανονιστικές ρυθμίσεις που ενισχύουν ή/και παρεμποδίζουν την ανάδυση και εδραίωση της στις περιφερειακές κοινότητες.
Διοργάνωση του τελικού Ευρωπαϊκού Συνεδρίου του SECON.
Υπό αξιολόγηση: Πιλοτική δοκιμή εργαλείου εκτίμησης επιπτώσεων πολιτικών. Το SECON προτείνει την πιλοτική δοκιμή ενός εργαλείου αξιολόγησης πολιτικής που θα αναλύει, σε επίπεδο Περιφέρειας, τις επιπτώσεις των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας και των μέτρων ενίσχυσης της κοινωνικής οικονομίας, καθώς και τον αντίκτυπό τους στη λειτουργία και στην ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Σχετικές αναρτήσεις

admin2020

Live Street Food Festival Πολυλόφου

admin2020

«Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής για το αρδευτικό δίκτυο Τρικόρφου»

admin2020

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου & Cookies