«Συνέντευξη τύπου Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας για έργα ΕΣΠΑ

Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα, Παρασκευή 16 Ιουλίου, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Μεσσηνίας κ. Στάθης Αναστασόπουλος και αναφέρθηκε κυρίως στα ενταγμένα έργα του ΕΣΠΑ, που υλοποιούνται στην Περ. Ενότητα, όπως έργα οδοποιίας, υποδομών υγείας, αντιδιαβρωτικά, λιμενικά, έργα πολιτισμού κλπ.

Ειδικότερα η συνέντευξη περιελάμβανε τα κατωτέρω έργα:

Α. ΟΔΟΠΟΙΙΕΣ

ΕΡΓΟ:«Βελτίωση 7ης επαρχιακής οδού (τμήματα Μεσσήνη – Εύα και Εύα – Λαμπαινα)», προϋπολογισμού 8.670.000 €

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός του έργου και συγκεκριμένα ολοκληρώνεται σύντομα, αφού έχει αναδειχθεί ο προσωρινός ανάδοχος και έχει σταλεί στο ελεγκτικό συνέδριο ο φάκελος της δημοπρασίας, στα πλαίσια του προσυμβατικού ελέγχου. Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκεται η επίταξη των ακινήτων για την υλοποίηση του έργου. Συγκεκριμένα ελέγχονται οι πίνακες των επικειμένων και διορθώνονται μετά από αιτήματα των παρόδιων ιδιοκτητών και αφού υπογραφεί η εργολαβική σύμβαση, αμέσως μετά θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή των επικειμένων, το δε τίμημα έχει ήδη καθοριστεί με αποφάσεις της αρμόδιας επιτροπής.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο αφορά την βελτίωση και αναβάθμιση της 7ης Επαρχιακής Οδού,για μήκος 8,410 χλμ., στα τμήματα Μεσσήνη – Εύα και Εύα – Λάμπαινα.Το έργο από την αρχή έως το τέλος κατασκευάζεται επί τουυφιστάμενου δρόμου σε δύο τμήματα.

Α. Στο τμήμα Μεσσήνη – Εύα η παρέμβαση ξεκινά από τη συμβολή του Κόμβου της Περιφερειακής Οδού Μεσσήνης με την 7η ΕπαρχιακήΟδό και κατευθύνεται βόρεια καταλήγοντας στην αρχή της Παράκαμψης Εύας με μήκος τμήματος  5,6 χλμ.

Β. Στο τμήμα Εύα – Λάμπαινα η παρέμβαση ξεκινά από το τέλος της Παράκαμψης Εύας, κατευθύνεται βόρειακαι καταλήγει στο τέλος του νέου Ισόπεδου Κόμβου προς Αρχαία Μεσσήνη με μήκος τμήματος 2,8 χλμ.

Στα τμήματα αυτά,προβλέπονται εργασίες βελτίωσης της υπάρχουσας οδού με αλλαγή της τυπικής διατομής της,ώστε να ικανοποιούνται οι συνθήκες ασφαλούς και ομαλής κυκλοφορίας, η ομαλήαπορροή των ομβρίων, η αποστράγγιση της οδού με απώτερο στόχο την εξυπηρέτηση του αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου της οδού.Προβλέπονται εργασίες χωματουργικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών,νέα τεχνικά και επέκταση υφισταμένων τεχνικών απορροής ομβρίων,δημιουργία τετρασκελών ισόπεδων κόμβων στις συμβολές με  Επαρχιακές Οδούς, και κατασκευή τρισκελών ή τετρασκελώνισόπεδωνκόμβων. Το έργο περιλαμβάνει επίσης δίκτυο ηλεκτροφωτισμού,μεταλλικά στηθαία ασφαλείας, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση στο σύνολο της οδού, καθώς και διαγράμμιση.Επιπλέον προβλέπονται δαπάνες για τις απαραίτητες απαλλοτριώσεις, αρχαιολογικές εργασίες,εργασίες ΟΚΩ κλπ.

ΈΡΓΟ: Βελτίωση εθνικής οδού “ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ – ΦΙΛΙΑΤΡΑ – ΠΥΛΟΣ – ΜΕΘΩΝΗ” τμήμα Φιλιατρά – Γαργαλιανοι/ οδοφωτισμός ισόπεδων κόμβων τμημάτων ΦΙΛΙΑΤΡΑ – ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ – ΡΩΜΑΝΟΣ”,  προϋπολογισμού 29.899.900 €.

Στο έργο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία, δεν έχει καταλήξει η οριστικοποίηση του αναδόχου, ενώ ισχύει και στην περίπτωση αυτή η επίταξη των ακινήτων για την υλοποίηση του έργου. Για την επίταξη το στάδιο είναι ίδιο με το έργο Μεσσήνη – Λάμπαινα.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο αφορά τη βελτίωση και αναβάθμιση του οδικού τμήματος Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι, της εθνικής οδού για  μήκος 8,836χλμ.

Περιλαμβάνειεργασίες χωματουργικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, τεχνικά έργα (δύο γέφυρεςστο ρέμα Ευαγγελίστριας και Λαγκούβαρδου), δέκα εννέα (19) κιβωτοειδείς οχετοί, φρεάτιαυδροσυλλογής, επενδεδυμένες τάφροι και τάφροι ποδός για την απορροή των ομβρίων, σήμανση-ασφάλιση, διαγράμμιση των λωρίδων κυκλοφορίας και του άξονα, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο σύνολο της οδού, έργα πρασίνου, καθώς και έργα υποδομής οδοφωτισμού. Ειδικότερα προβλέπεται οοδοφωτισμός εννέα (9) ισόπεδων κόμβων στα τμήματα Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι και Γαργαλιάνοι– Ρωμανός.

Το έργο επίσης περιλαμβάνει και δαπάνες υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, Απαλλοτριώσεις, αρχαιολογικές εργασίες και εργασίες ΟΚΩ.

ΕΡΓΟ:ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ ΚΟΡΩΝΗ, ΤΜΗΜΑ ΤΖΑΝΕ – ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ, προϋπολογισμού 24.327.768,78 €

Για το έργο αυτό, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη αναμένεται να ολοκληρωθούν οι ασφαλτοστρώσεις, ο ηλεκτροφωτισμός, τα στηθαία ασφαλείας, οι διαγραμμίσεις και η κατακόρυφη σήμανση εντός των συμβατικών προθεσμιών και του χρονοδιαγράμματος και ειδικότερα έως τέλος τρέχοντος μηνός. Αυτό αφορά τα τμήματα Α (γέφυρα Τζάνε – αρχαιολογικός χώρος) και Γ (τέλος αρχαιολογικού χώρου – Καλαμάκι). Όσον αφορά το τμήμα της οδού που διέρχεται εντός του αρχαιολογικού χώρου, για μήκος περίπου 200 μέτρων,  εκκρεμεί η εκδίκαση της ένστασης της Περιφέρειας προς το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ).

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΈΡΓΟ: ΛΑΜΠΑΙΝΑ- ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ

Κατατέθηκε πρόταση χρηματοδότησης έργου βελτίωσης του τμήματος από Λάμπαινα έως Αρχαιολογικό χώρο Αρχαίας Μεσσήνης, με προϋπολογισμό περίπου 20 εκ. ευρώ, σε ανοικτή πρόσκληση της ΕΥΔ Πελοποννήσου, η οποία βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης.

Το έργο αφορά την βελτίωση της 22ης και 24ης Επαρχιακής Οδού στα τμήματα «Λάμπαινα –Αρχαία Μεσσήνη» και «Αρσινόη – Αρχαιολογικός χώρος (Αρχαίο Στάδιο)».

Συγκεκριμένα πρόκειται για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών των οδών με στόχο τη δυνατότητα καλύτερης πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης.Στα έργα περιλαμβάνονται και νέοι οδικοί άξονες οι οποίοι παρακάμπτουν τους οικισμούς της Αρσινόης και του Μαυροματίου, καθώς στις περιπτώσεις αυτές ο άξονας της οδού που διέρχεταιμέσα από τους οικισμούς μονοδρομείται.

Οι παρεμβάσεις αφορούν μήκος του κυρίως κλάδου που είναι 10.147,51 μέτρα, την παράκαμψη του οικισμού της Αρσινόης έχει μήκος 860,42 μέτρα, η παράκαμψη του οικισμού του Μαυροματίου1.027,55 μέτρα και ο κλάδος προς Αρχαίο Στάδιο 799,98 μέτρα μήκος.

Στην περιοχή της Αρσινόης προβλέπεται η κατασκευή Cut&Cover (C&C) με μήκος 85 μέτρα για τηνεξυπηρέτηση της διέλευσης της πανίδας. Η διατομή της οδού περιλαμβάνει μια λωρίδα ανά κατεύθυνση και  συνολικό πλάτος11,00 μέτρα (πλάτος οδοστρώματος 8,00 μέτρα). Στους κλάδους μονοδρόμησης των οικισμώνΑρσινόη και Μαυρομάτιθα κατασκευαστούν και  πεζοδρόμια πλάτους 1,50 μέτρα. Επίσης προβλέπεται η κατασκευή εννέα (9) ισόπεδων κόμβων.

 

 

 

Β. ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ:ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ, προϋπολογισμού 380.000 €

Οι εργασίες αφορούν στην ανακαίνιση, αναδιαρρύθμιση και εκσυγχρονισμό του Κέντρου Υγείας Γαργαλιάνων. Σκοπός της αναδιαρρύθμισης είναι η δημιουργία ενός χώρου φιλικού προς τα ΑΜΕΑ, με τη δημιουργία προσβάσεων για αναπηρικά αμαξάδα, WCΑΜΕΑ κλπ., καθώς και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους χρήστες. Επίσης προβλέπεται η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας για εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη θέρμανση- ψύξη του κτιρίου, καθώς και τοποθέτηση ηλεκτρογεννήτριας απαραίτητης για τη λειτουργία του κτιρίου και τέλος σύνδεση του εξωτερικού χώρου με το υπερυψωμένοισόγειο του κτιρίου μέσω της προσθήκηςράμπας.

ΕΡΓΟ:«ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», προϋπολογισμού 3.786.367,38 €

Η πράξη περιλαμβάνει τηνπροσθήκη ορόφου στο ισόγειο κτίριο της υφιστάμενηςΨυχιατρικής Νοσηλευτικής Μονάδας, συνολικής επιφάνειας1.102,10μ2, η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή νέου κόμβου κατακόρυφηςεπικοινωνίας, ένα κλιμακοστάσιο διαφυγής και ένα ασθενοφόρο ανελκυστήρα. Επιπλέον αφορά και σε επέκταση -αναδιαρρύθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών(Τ.Ε.Π.).Στην Ψυχιατρική Νοσηλευτική Μονάδα του Νοσοκομείου, θα δημιουργηθούν δύο νέες Νοσηλευτικές Μονάδες,συνολικής δυναμικότητας 28 κλινών. Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, επεκτείνεται σε επιφάνεια 99μ2και αναδιαρρυθμίζεται ο χώρος.

Το έργο επίσης περιλαμβάνει την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ξενοδοχειακού εξοπλισμού, ηλεκτρικών ειδών καθώς και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 

 

 

Γ. ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ – ΛΙΜΕΝΙΚΑ 

ΕΡΓΟ:ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Δ.Ε.ΑΙΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, προϋπολογισμού 3.500.000 €

Το έργο αφορά εργασίες για την προστασία της παράκτιας ζώνης πουβρίσκεται στα δυτικά παράλια του Μεσσηνιακού κόλπου, έμπροσθεν του οικισμού Άγιος Ανδρέας, από τηνδιάβρωση που προκαλείται εξαιτίας της  έντονης κυματικής δράσης. Τα έργα προστατεύουν την παράκτια ζώνη μήκους περίπου 2,00km, που οριοθετείται στα νότια από την εκβολή του ποταμού Έπη και στα βόρεια από την εκβολή του ρέματος Ακόνια και περιλαμβάνουν:

  1. Την κατασκευή ενός Προβόλου στο βόρειο τμήμα της περιοχής, μήκους 154 μέτρων
  2. Την κατασκευή τριών ύφαλων κυματοθραυστών, όπου ο κάθε ένας έχει μήκος 90,00m και ενιαίο ύψος στέψης στα -0,70m σε όλο το μήκος του.
  3. Την κατασκευή ενός Προβόλου στο νότιο τμήμα της περιοχής, μήκους 67,60 μέτρων.
  4. Την ενίσχυση του υφιστάμενου υφάλου στο νότιο τμήμα, μήκους 90,0m.

 

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗΣ, προϋπολογισμού 5.388.580,64 € (χρηματοδότηση Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ)

Στην περιοχή Μαραθόποληςείχε κατασκευασθεί κατά το παρελθόν αλιευτικό καταφύγιο αποτελούμενο από προσήνεμο και υπήνεμο μώλο με κρηπιδώματα μικρού μήκους. Τμήμα της σχηματιζόμενης λιμενολεκάνης είχε μείνει αδιαμόρφωτο.

Ο κατασκευασθείς προσήνεμος μώλος του αλιευτικού καταφυγίου Μαραθουπόλεως υπέστη μερική καταστροφή το έτος 1994. Αποτέλεσμα της καταστροφής είναι να παραμείνει εκτεθειμένη η λιμενολεκάνη και να είναι πρακτικά απροστάτευτα τα ελλιμενιζόμενα αλιευτικά σκάφη κάθε κατηγορίας.

Αντικείμενο της ενταγμένης πράξης είναι η κατασκευή έργων ώστε το λιμάνι να γίνει λειτουργικό και να εξυπηρετεί τις ανάγκες των αλιέων. Τα έργα που προβλέπονται τα ακόλουθα:

α) έργα στον προσήνεμο μώλο, με ανακατασκευή αυτού και κατασκευή κρηπιδώματος

β) έργα εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης,

γ) έργα στον υπήνεμο μώλο, με κατασκευή κρηπιδώματος και ενίσχυση θωράκισης τμήματος του υπήνεμου μώλου

δ) έργα στη χερσαία ζώνη, με κατασκευή κρηπιδότοιχουκαι εσωτερικών κρηπιδωμάτων

ε) ύδρευση, ηλεκτροφωτισμό και πυρόσβεση του καταφυγίου για την εξυπηρέτηση των χρηστών της υποδομής. Επίσης θα υλοποιηθεί φωτοσήμανση του καταφυγίου με την προμήθεια και τοποθέτηση των Φανών Ναυσιπλοΐας από την Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού.

Δ. ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ

ΕΡΓΟ: Στερέωση βραχωδών πρανών και θεμελίωσης των τειχών του Κάστρου Κυπαρισσίας, προϋπολογισμού 1.565.712,71 €(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ)

Το έργο αφορά στην στερέωση των βραχωδών πρανών και της θεμελίωσης των περιμετρικών τειχών του Κάστρου Κυπαρισσίας, το οποίο είναι κηρυγμένο ως αρχαίο μνημείο.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι συνοπτικά οι εξής: Καθαρισμός του πρανούς και αποψίλωση του ριζικού συστήματοςβλάστησης από τη βραχόμαζα και τα θεμέλια των λιθοδομών. Καθαίρεση των αποκολλημένων τεμαχίων βράχου και καθαίρεση των επισφαλών λίθων των θεμελίων. Σφράγιση των ρωγμών της βραχόμαζας με τσιμεντένεμα. Πλήρωση των κοιλοτήτων της βραχόμαζας και των θεμελίων με νέα λιθοδομή. Βαθύ αρμολόγημα τωνλιθοδομών θεμελίωσης. Τοποθέτηση ανοξείδωτωναγκυρίων βράχου για τη συγκράτηση επισφαλών τεμαχίων, είτε απευθείας στο βράχο είτε σε δοκό έδρασης. Τοποθέτηση ενημερωτικώνπινακίδων στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου με κείμενα και φωτογραφικό υλικό. Κιόσκι πληροφοριών μεψηφιακή εφαρμογή που θα έχει δυνατότητα εκφώνησης. Εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων.

ΕΡΓΟ:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΙΛΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, προϋπολογισμού 450.000 €

Το έργο έχει ξεκινήσει από το Φεβρουάριο 2020, έχει ομαλή εξέλιξη και έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης, αφαίρεσης επιχώσεων με ανασκαφική μέθοδο σε διάφορα σημεία της οχύρωσης, διαλογής και συγκέντρωσης λίθων σε σωρούς, εξυγίανσης της τοιχοποιίας με την αφαίρεση των αποσαθρωμένων κονιαμάτων, συμπλήρωση σπηλαιώσεων και την εκ νέου τοποθέτηση κονιάματος δομής.

ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ, προϋπολογισμού 250.000 €

Το έργο άρχισε να υλοποιείται από το Δεκέμβριο του 2019 και έχουν πραγματοποιηθεί μηχανικοί καθαρισμοί λιθοδομώ, αποκοπή κλαδιών και ριζών επί των λιθοδομών, καθαρισμοί όλων των εσωτερικών χώρων του ανακτόρου, στερεώσεις λιθοδομών, εφαρμογή κονιαμάτων και ενεμάτων επί των λιθοδομών, εργασίες καθαρισμού και σωστικού-στερεωτικού χαρακτήρα στους εντοιχισμένους πίθους αποθήκευσης αρωματικού και κοινού ελαίου. Επίσης έγιναν τοπικές στερεώσεις και χωμάτινες προστατευτικές επικαλύψεις ρηγματώσεων επί των δαπέδων.

ΕΡΓΟ:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ,προϋπολογισμού 200.000 €


Το έργο άρχισε να υλοποιείται από το Μάρτιο 2020 καιέχουν πραγματοποιηθεί εργασίες καθαρισμού, αφαίρεσης επιχώσεων με ανασκαφική μέθοδο σε διάφορα σημεία του πύργου, διαλογή και συγκέντρωσης λίθων και κεραμιδιών, εξυγίανση της τοιχοποιίας με την αφαίρεση των αποσαθρωμένων κονιαμάτων, συμπλήρωση σπηλαιώσεων και εφαρμογή κονιάματος δομής.

ΕΡΓΟ:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΡΙΒΙΤΣΙΑΝΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, προϋπολογισμού  300.000 €

Η έναρξη των εργασιών ξεκίνησε το Φεβρουάριο 2020, υλοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου, διαλογής λίθων και κεραμίδων, ανασκαφικής διερεύνησης εξωτερικά του Καθολικού,  εργασίες στερέωσης και μορφολογικής αποκατάστασης της τοιχοποιίας, ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού, βαθιά αρμολογήματα και εφαρμογή υδραυλικών ενεμάτων στον τρούλο και στο παράθυρο του διακονικού και αποκατάσταση του κεραμοπλαστικού διακόσμου στα σημεία αυτά. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες ανακεράμωσης των στεγών ενώ ολοκληρώνεται η αποκατάσταση και επικεράμωση του τρούλου. Στο εσωτερικό του Καθολικού λαμβάνονται άμεσα μέτρα συντήρησης των τοιχογραφιών, πλήρωση ρωγμών και χημικό-μηχανικό καθαρισμό αλάτων από τη ζωγραφική επιφάνεια.

 

ΕΡΓΟ:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΑΙΠΕΙΑ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, προϋπολογισμού  185.000 €

Στον ανωτέρω ναό στα πλαίσια του παρόντος έργου προβλέπονται τα παρακάτω:

Α) Καθαρισμοί και κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου στην ανατολική πλευρά του ναού. Κατασκευή υπερυψωμένουπροαύλιου χώρου και διαμόρφωση εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο .

Β) Στερέωση και μορφολογική αποκατάσταση ναού:Καθαίρεση της δυτικής επέκτασης και του βάθρου στο οποίο εδράζεται, καθαίρεση της νεότερης στέγης και οροφής,κατασκευή νέας ξύλινης στέγης και νέα κεράμωση,αποκατάσταση λιθόκτιστου τοίχου και θύρας εισόδου, καθαίρεση επιχρισμάτων εσωτερικά και εξωτερικά και αρμολόγηση στις περιοχές εκτενούς φθοράς με ταυτόχρονες τοπικέςσυμπληρώσεις και τοπικά ενέματα, αποκατάσταση του κεραμοπλαστικού διακόσμου, κατασκευή κουφωμάτων,αποκατάσταση δαπέδου, αντικατάστασητέμπλου, αποκατάσταση Αγίας Τράπεζας.

ΕΡΓΟ:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ Ι.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ(ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, προϋπολογισμού  400.000 €

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου προβλέπονται τα παρακάτω:

Α) Εργασίες πεδίου: Αναμόρφωση της θύρας εισόδου, πλακόστρωση της αυλής, αποκατάσταση παρτεριών, αποκατάσταση της λίθινης κλίμακας μεπροσθήκη αναβατορίου αμαξίδιο AMEA κλπ.

Β) Στερέωση και μορφολογική αποκατάσταση καθολικού: Κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου, καθαίρεση σαθρών εξωτερικών επιχρισμάτων και νεότερων επισκευαστικών κονιαμάτων,επισκευή – αποκατάσταση τοιχοποιίας,αποκατάσταση του κωδωνοστασίου, καθαρισμός τρούλου, αποκατάσταση της μορφής των ανοιγμάτων και του κεραμοπλαστικού διακόσμουκπλ.

Γ) Συντήρηση τοιχογραφιών, καθαρισμός ζωγραφικής επιφάνειας, συντήρηση καισυμπλήρωση αρχικών αρμολογημάτων στο εξωτερικό της τοιχοποιίας .

Δ)Έρευνα – Τεκμηρίωση – Πληροφόρηση: Πινακίδες έναρξης-ολοκλήρωσηςκαι ενημερωτικής πινακίδας με απόσπασμα σε γραφή Μπράιγ, έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου με απόσπασμα σε γραφή Μπράιγκ.λ.

 

ΕΡΓΟ:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ, προϋπολογισμού  800.000 €

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου προβλέπονται τα παρακάτω:

Α) Εργασίες πεδίου: κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου, καθαρισμοί κπλ.

Β1) Στερέωση και μορφολογική αποκατάσταση καθολικού:καθαίρεση και αναδιαμόρφωση της στέγης, ανακεράμωση με κεραμίδιαβυζαντινού τύπου, καθαίρεση εξωτερικών επιχρισμάτων,  κλπ.

Ενίσχυση του φέροντος οργανισμού,αποκατάσταση των αρχικών παραθύρων, κατασκευή νέου ξύλινου κουφώματος θύρας, αποκατάσταση δαπέδου.

Β2) Στερέωση και μορφολογική αποκατάσταση οχυρωματικού περιβόλου -πύργου:Στερέωση περιμετρικών τοίχων, αρμολογήσεις,αποκατάσταση θόλου, καταπακτής, πύργου, παραθύρου και θύρας, κτιστής κλίμακαςκαι κατασκευή νέου μεταλλικού πατώματος.

Γ)Έρευνα – Τεκμηρίωση – Πληροφόρηση: Αρχαιολογική τεκμηρίωση

ΕΡΓΟ:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΗΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ, προϋπολογισμού  240.000 €

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου προβλέπονται τα παρακάτω:

Α) Εργασίες πεδίου: Καθαρισμοί, κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου,διαμόρφωση προαύλιου χώρου .

Β1) Στερέωση και μορφολογική αποκατάσταση ναού:Καθαίρεση δυτικού στεγάστρου, κεράμωση με κεραμίδιαβυζαντινού τύπου,καθαίρεση εξωτερικών επιχρισμάτων και νέα αρμολόγηση, στατική ενίσχυση, αποκατάστασηδιακόσμουδυτικού τοίχου, καθαίρεση εσωτερικών επιχρισμάτων, αποκατάσταση εσωτερικού δαπέδου,αντικατάσταση τέμπλου,  αποκατάσταση Αγίας Τράπεζας.

Β2. Συντήρηση τοιχογραφιών

Γ)Έρευνα – Τεκμηρίωση – Πληροφόρηση: Αρχαιολογική τεκμηρίωση καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών. Πινακίδες έναρξης-ολοκλήρωσης και ενημερωτικής πινακίδας με απόσπασμα σε γραφή Μπράιγ, έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου με απόσπασμα σεγραφή Μπράιγκ.λ.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΣΠΑ

ΕΡΓΟ:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΩΡΑΣ, προϋπολογισμού  2.700.000 €

Το έργο αφορά την κτηριολογική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του κτηρίου του μουσείου της Χώρας και προβλέπει αξιοποίηση  4 εκθεσιακών χώρων. Στην επανέκθεση θα συμπεριληφθούν ευρήματα τόσο από τις παλαιότερες ανασκαφές Ελληνικών και ξένων ερευνητικών αποστολών όσο και από τις πρόσφατες αρχαιολογικές έρευνες στον λόφο του Εγκλιανού.

Στόχος της επανέκθεσης είναι να αναδείξει μέσα από ένα εύληπτο μουσειολογικό και μουσειογραφικό αφήγημα, το κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και πολιτισμικό υπόβαθρο της δυτικής Μεσσηνίας, που διαμόρφωσε τη γένεση και την εξέλιξη του Υστεροελλαδικού Πολιτισμού στην περιοχή και που οδήγησε στην ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης μυκηναϊκής ταυτότητας εκφραζόμενης μέσα από έναν πρωτοποριακό για την εποχή και εκτεταμένοομοσπονδιακό πολιτειακό σχηματισμό με κέντρο την Πύλο και το Ανάκτορο του Εγκλιανού.

 

Θέμα: Παραχώρηση χώρου στον ΕΟΔΥ για δημιουργία γραφείου πληροφόρησης – ενημέρωσης

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου από την αρχή της πανδημίας  έχει υποστηρίξει με οικονομικά τις δομές υγείας για εξοπλισμό, προσωπικό, υλικά κλπ., σε μια προσπάθεια περιορισμού της διάδοσης του κορονοιού. Εδώ και αρκετό καιρό  η διεξαγωγή Rapidtest  από Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ Μεσσηνίας πραγματοποιείται στον προθάλαμο του Αμφιθεάτρου «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος»  του Διοικητηρίου  της Π.Ε. Μεσσηνίας, λόγω και της καταλληλότητας του χώρου.

Σήμερα ο Δ/ντής του Κέντρου Υγείας Καλαμάτας κ. Παναγιώτης Κατσαφάδος με τον υπεύθυνο του ΕΟΔΥ κ. Κωσταντίνο Βλαχοδημητρόπουλο  συναντήθηκαν με τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας για την δημιουργία γραφείου πληροφόρησης – ενημέρωσης σχετικά με την λειτουργία του κλιμακίου ΕΟΔΥ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε ότι η Περιφέρεια στηρίζει τα προγράμματα του ΕΟΔΥ, και δήλωσε χαρακτηριστικά ότι: «αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία παραχώρησης γραφείου, όπου θα λειτουργεί με υπάλληλο του ΕΟΔΥ, ειδικότητας Βιολόγου και ένα άτομο που θα διατεθεί από εμάς. Το γραφείο θα βρίσκεται στο χώρο της Δ/νσης Υγείας, στο ισόγειο του Διοικητηρίου, θα εξυπηρετεί από 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. και η τηλεφωνική γραμμή για πληροφορίες είναι 27213-61858. Ήδη στον ίδιο χώρο έχουμε παραχωρήσει γραφείο και στην Πολιτική Προστασία που ασχολείται με την ιχνηλάτηση των επαφών των κρουσμάτων και το οποίο γραφείο θα συνεργάζεται και με το γραφείο ενημέρωσης. Κάλεσε επίσης τους κατοίκους του νομού να αξιοποιούν τα προγράμματα του ΕΟΔΥ και να προσέρχονται για ελέγχους με στόχο τον περιορισμό της διασποράς του ιού, μέχρι να φτάσουμε στα αναγκαία επίπεδα εμβολιασμού ώστε να αποκτηθεί η πολυπόθητη ανοσία».

Ο κ. Κατσαφάδος με τη σειρά του ευχαρίστησε την Περιφέρεια, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι από την πρώτη στιγμή της πανδημίας στάθηκε στο πλευρό του ΚΥ Καλαμάτας, συμπαραστάθηκε στον αγώνα του και με υλικά μέσα αλλά και με την άψογη συνεργασία που είχε με τον Περιφερειάρχηκαι με τονΑντιπεριφερειάρχη.