Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεσσήνης με αυτά τα θέματα:

Συνεδριάζει για την 15η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» που θα διεξαχθεί δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου 375/39167/02.06.2022, στις 27 Ιουλίου 2022 ημέρα Τετάρτη. και με ώρα 19:30, για την λήψη απόφασης στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΟΕΒ ΠΑΜΙΣΟΥ»

2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής Παρακολούθησης Έργου, Αξιολόγησης και Εγγραφών για το 1ο ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΣ

3. Μείωση από Δημοτικά Τέλη και Φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων λόγω αναπηρίας ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

4. Έγκριση επιχορήγησης του Συλλόγου, Μορφωτικός Σύλλογος Πολυλόφου Μεσσηνίας. ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

5. Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Μεσσήνης ΜΑΚΡΗΣ

6. Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2022 ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

7. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – Προϋπολογισμού έτους 2022 ΡΟΥΤΣΗΣ