ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ: Άλλα έλεγαν και πρότειναν οι φορέις, άλλα καταχωρήθηκαν στην 1η απόφαση…

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης είναι υποχρεωτική σε κάθε Δήμο που υπερβαίνει   πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους και θεσμοθετήθηκε

Περισσότερα