Έναρξη ασφαλτοστρώσεων στο Δήμο Καλαμάτας

Εργολαβία με χρηματοδότηση από πόρους της ΣΑΤΑ είναι σε εξέλιξη στο Δήμο και περιλαμβάνει παρεμβάσεις στην πόλη της Καλαμάτας και σε Δημοτικά Διαμερίσματα.

Πιο συγκεκριμένα στην μελέτη προβλέπεται εργασίες βελτίωσης της βατότητας των κεντρικών αλλά και δευτερευόντων δρόμων στις τοπικές κοινότητες των Δημοτικών ενοτήτων Θουρίας, Άριος, Άρφαρών και Καλαμάτας που χρήζουν παρεμβάσεων, καθώς και σε τμήματα δρόμων προς οικισμό Κουταλά, Ακοβίτικων πέριξ της νέας εισόδου και προς παλιό ΧΥΤΑ στην ευρύτερη περιοχή Γιαννιτσανίκων. Θα γίνουν επίσης παρεμβάσεις βελτίωσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών και σε άλλους δρόμους – επιφάνειες που εμφανίσουν προβλήματα και χρήζουν αποκαταστάσεων.

Αυτοψία στην περιοχή του Αγ. Φλώρου έκανε σήμερα, Τετάρτη 1 Απριλίου 2020, ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο. Στην περιοχή πραγματοποιείται παρέμβαση στην οδό προς το κοιμητήριο και τον Ι.Ν. Αγ. Χαραλάμπους καθώς και σε δρόμο που οδηγεί σε συνοικία της Κοινότητας. Επίσης θα ακολουθήσουν τμηματικές παρεμβάσεις στο εσωτερικό οδικό δίκτυο του Αγ. Φλώρου.