ΑΙΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Προβλέποντας στη δημιουργία κοινωνικοπολιτιστικού κέντρου στην Χώρα, ο Δήμος Πύλου-Νέστορος αιτήθηκε την ένταξή του στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020, του πράσινου ταμείου.

Πιο συγκεκριμένα, με πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος υπέβαλλε αίτημα χρηματοδότησης στο ως άνω πρόγραμμα, για τη μελέτη του έργου με τίτλο «Επισκευαστικές Εργασίες Διαμόρφωσης Κτηρίου Δ.Κ. Χώρας για τη δημιουργία Κοινωνικοπολιτιστικού Κέντρου», προϋπολογισμού 562.000 €, με συγχρηματοδότηση από πόρους του Δήμου.

Σύμφωνα με το αίτημα, η δράση αφορά την ανακαίνιση και διαμόρφωση των πρώην αποθηκών Α.Τ.Ε. που βρίσκονται επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου στην Χώρα, με στόχο την επαναχρησιμοποίησή τους για την κάλυψη κοινωνικών, πολιτιστικών και εν γένει αναπτυξιακών δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο της αλλαγής χρήσης των αποθηκών, προτείνονται η διαμόρφωση του χώρου ως αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, η κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ, η εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού, η απομάκρυνση των φύλλων αμιάντου που καλύπτουν τη στέγη του κτηρίου, η θερμοπρόσοψη και θερμομόνωση και η επίστρωση της στέγης του με ασφαλτικά κεραμίδια.

Ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας δήλωσε: «Ο Δήμος στερείται βασικών υποδομών πολιτισμού και αυτό το σοβαρό ζήτημα επιδιώκουμε να επιλύσουμε, αιτούμενοι ένταξη στο ως άνω πρόγραμμα. Με την ανάπλαση των αποθηκών, προσδοκούμε σε ποιοτικότερες συνθήκες υλοποίησης πολιτισμικών δρώμενων στη Χώρα. Ανάλογα έργα προγραμματίζονται και σε άλλες περιοχές».