Αναβολή εκδήλωσης για την 1η του Νέου Έτους

Λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της νόσου COVID 19, αναβάλετε η προγραμματισμένη εκδήλωση στο Διοικητήριο για το νέο έτος.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΚΙΟΛΗΣ