ΜεσσηνίαςΠολιτική

Ανακοίνωση Τομέα Ψηφιακής Πολιτικής

Από τις φιέστες στην πραγματικότητα – Ψηφιακή Ανταγωνιστικότητα – Σημαντική επιδείνωση της χώρας μας στην κατάταξη του Διεθνούς Κέντρου Ανταγωνιστικότητας (IMD)

 

Σημαντική επιδείνωση στην ψηφιακή ανταγωνιστικότητα κατέγραψε για το 2022 η χώρα μας, κατεβαίνοντας 4 θέσεις σε σύγκριση με το 2021 στη διεθνή κατάταξη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Κέντρου Ανταγωνιστικότητας (Institute for Management Development – IMD) και της, έκθεσης IMD 2022 DigitalCompetitivenessRanking, η Ελλάδα κατρακύλησε στην 50η θέση, με βάση την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα της, μεταξύ 63 χωρών.

 

Η αληθινή εικόνα δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από φιέστες. O σχεδιασμός των ψηφιακών δράσεων από το αρμόδιο Υπουργείο δεν έχει προτεραιότητα το δημόσιο συμφέρον. Αντιθέτως, οι λιγοστές παρεμβάσεις έχουν βραχυπρόθεσμο και επιφανειακό χαρακτήρα. Το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει με τεκμηριωμένες παρεμβάσεις την ψευδή εικόνα που καλλιεργείται. Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η κακοδιαχείριση δημόσιων πόρων με τις χιλιάδες απευθείας αναθέσεις και τα υπερκοστολογημένα και ακριβά έργα πληροφορικής, η  σπατάλη πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και οι πολίτες εξακολουθούν να απολαμβάνουν το χειρότερο και πιο ακριβό ίντερνετ στην Ευρώπη και παραμένουν αντιμέτωποι με την γραφειοκρατία και την αδιαφάνεια.

 

 

Η έκθεση του IDM αντικατοπτρίζει την ικανότητα μιας χώρας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης, των επιχειρήσεων και της οικονομίας εν γένει. Η έρευνα αξιολογεί 63 οικονομίες παγκοσμίως ως προς την ψηφιακή ικανότητα, λαμβάνοντας υπόψη τρεις κατηγορίες:

 

 • Γνώση (ταλέντο, εκπαίδευση – κατάρτιση, συγκέντρωση επιστημόνων)
 • Τεχνολογία (ρυθμιστικό περιβάλλον, κεφάλαιο, τεχνολογικό περιβάλλον)
 • Ετοιμότητα για το μέλλον (προσαρμοστικότητα, επιχειρηματική ευελιξία, ενσωμάτωση πληροφορικής)

 

  2021 2022
Συνολική κατάταξη 44η θέση 50η θέση
Γνώση 45η θέση 50η θέση
Τεχνολογία 46η θέση 47η θέση
Ετοιμότητα για το μέλλον 43η θέση 60η θέση

 

Και στις τρεις κατηγορίες η χώρα μας παρουσιάζει επιδείνωση, ενώ στην κατηγορία «ετοιμότητα για το μέλλον» κατρακύλησε στην 60ή θέση (17 θέσεις κάτω) πάνω από χώρες όπως η Μποτσουάνα, Μογγολία και Βενεζουέλα. Το συγκεκριμένο μέγεθος είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικό, διότι αναφέρεται στην ολική ετοιμότητα για μελλοντικές παρεμβάσεις και στη μακροπρόθεσμη ψηφιακή στρατηγική της χώρας. Η καταβαράθρωση σε αυτό το επίπεδο σημαίνει σε απλά λόγια ότι το ψηφιακό μέλλον της χώρας είναι σε ιδιαιτέρως ανησυχητικά επίπεδα.

Εξίσου ενδιαφέρον είναι ότι ενώ η χώρα κατατάσσεται υψηλά σε επίπεδο επιστημονικού προσωπικού (33η-’’scientific concentration’’), η ολική κατάταξη στον ψηφιακό χώρο είναι χαμηλή. Το συγκεκριμένο μέγεθος σημαίνει σε απλά λόγια ότι οι επιστημονικές δεξιότητες της χώρας κατατασσονται υψηλά, αλλά δεν αξιοποιούνται. Ενώ υπάρχουν δεξιότητες σε αυτό το χώρο, δεν αξιοποιούνται από το κράτος. Σε απλά λόγια, οι τακτικές πρόσληψης ημετέρων και η διεύρυνση του κομματικού κράτους παρατηρούνται δυστυχώς και στον ψηφιακό τομέα.

 

Επιπλέον ενδεικτικά:

 • Τελευταία ανάμεσα στις 39 χώρες με ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα έως $20,000.
 •  36ηανάμεσα στις 40 χώρες της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής.
 •  Χρήση bigdata και ανάλυση: 62ηανάμεσα στις 63 χώρες.
 • Τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: 57η ανάμεσα στις 63 χώρες.
 • Επιβολή των συμβάσεων: 59η ανάμεσα στις 63 χώρες.
 •  Αλλοδαποί εργαζόμενοι υψηλής ειδίκευσης: 57η ανάμεσα στις 63 χώρες.

Η αρνητική αυτή πορεία καταδεικνύεται επίσης από τις πρόσφατες αρνητικές εκθέσεις:

o   DigitalEconomy and Society Index (DESI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2022, όπου η χώρα μας κατατάσσεται και πάλι 25η μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ

oΟργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την αναποτελεσματικότητα στη διαχείριση έργων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

o   Διεθνούς Κέντρου Ανταγωνιστικότητας (IMD)

Οι προτεραιότητες των ψηφιακών δράσεων πρέπει να αφορούν την ψηφιοποίηση των δημόσιων υποδομών, τον δικτύων ενέργειας, νερού και μεταφορών και τη διάθεση ανοικτών δεδομένων (opendata) που επιτρέπουν το δημόσιο έλεγχο και την εποπτεία τους.

Η πρότασή του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής έχει στον πυρήνα της την δίκαιη ψηφιακή μετάβαση, την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και της συμμετοχής των πολιτών, την ενίσχυση της ολοκληρωμένης ψηφιακής διακυβέρνησης, των δεξιοτήτων στελεχών της δημόσιας διοίκησης και των πολιτών, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων καθώς και την προώθηση της συνδεσιμότητας και ευρυζωνικότητας και την μείωση του κόστους στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Με γρήγορες νίκες, διαφάνεια, αποδοτικότητα, λογοδοσία και συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού..

Το Σχέδιο “Ψηφιακή Ελλάδα” του ΠΑΣΟΚ υπερβαίνει τη διάσταση της ψηφιακής διακυβέρνησης και αποτελεί προϊόν συλλογικής επεξεργασίας και διαβούλευσης με τους πολίτες, στελέχη φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. 

 • Κοινωνία χωρίς ανισότητες και ψηφιακό χάσμα.
 • Πληθυσμό με ψηφιακό εγγραμματισμό και ψηφιακούς επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης.
 • Ασφαλείς και βιώσιμες ψηφιακές υποδομές. Λογοδοσία που βρίσκονται τα δεδομένα των πολιτών, σε ποιους κοινοποιούνται και για ποιο σκοπό.
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων.
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός του πρωτογενούς τομέα με επίκεντρο τον αυριανό αγρότη.
 • Στοχευμένες παρεμβάσεις για τη δημόσια διοίκηση, την εκπαίδευση, την ενέργεια και το περιβάλλον, τον τουρισμό, την αγροδιατροφή, τις έξυπνες πόλεις και για την μείωση του κόστους πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και την ευρυζωνικότητα.
 • Ενδυνάμωση της δημοκρατίας, της συμμετοχικότητας, προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας – ενίσχυση του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 • Εκδημοκρατισμός των νέων αναδυόμενων τεχνολογιών με ισότιμη πρόσβαση από όλους.
 • Απλοποίηση διαδικασιών και ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών και παροχή πραγματικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών με βάση τις διαφορετικές ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων.
 • Πρόσβαση των πολιτών και των επιχειρήσεων χωρίς κόστος σε δεδομένα και σε υποδομές μετά την ολοκλήρωσή τους. Ανοικτή διάθεση δημόσιας πληροφορίας και παροχή δημόσιων ανωνυμοποιημένων ανοιχτών δεδομένων από φορείς και υπηρεσίες.
 • Ισότιμη συμμετοχή εταιρειών πληροφορικής και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας. Ενίσχυση της εξωστρέφειας (βλ. Καλές πρακτικές marketplace στο gov.uk).
 • Επένδυση σε ανοιχτά πρότυπα και ανοιχτές τεχνολογίες, που καθιστούν το δημόσιο κύριο και ιδιοκτήτη των εφαρμογών χωρίς εξαρτήσεις και νέα “ψηφιακά διόδια”.
 • Αντιμετώπιση περιστατικών κυβερνοεπιθέσεων στο πεδίο.
 • Υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης και της τοπικής επιχειρηματικότητας με βασικούς μοχλούς τις ψηφιακές υποδομές και την τεχνολογία, την αποδοτική και διαφανή αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων.
 • Το ΕΣΠΑ, το ταμείο Ανάκαμψης, το Π.Α.Α και οι Εθνικοί Πόροι είναι πολύτιμοι και μια μοναδική ευκαιρία για άλμα στο μέλλον, για μια δίκαιη ψηφιακή μετάβαση.

 

Διαβάστε περισσότερα: 

Σχετικές αναρτήσεις

Λ. ΚΑΒΑΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧ. ΜΕΣΣΗΝΗ

admin2020

Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ

admin2020

ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-6-2024

admin2020

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου & Cookies