«ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ»

Η Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Μεσσηνίας ενημερώνει τους μελισσοκόμους της περιοχής μας ότι:

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 140/106513/16-4-2021 (ΦΕΚ 1560 Β΄) Υπουργική Απόφαση για το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, πρέπει όλοι οι μελισσοκόμοι να υποβάλλουν με αίτησή τους, Δήλωση Κατεχόμενων Κυψελών είτε προσερχόμενοι στα γραφεία της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας (Ψαρών 15, Διοικητήριο- Καλαμάτα, γραφείο 214) είτε ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr κατά το χρονικό διάστημα 1η Σεπτεμβρίου έως 20η Οκτωβρίου 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι μελισσοκόμοι μπορούν να απευθύνονται στη ΔΑΟΚ Μεσσηνίας, τηλέφωνο 2721361214.
Επίσης ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας οι καταστάσεις των δικαιούχων των δράσεων 3.1 και 3.2 του Προγράμματος Στήριξης της Μελισσοκομίας για το 2022.

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Μεσσηνίας