Ενίσχυση της Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου με προσωπικό

Με σκοπό την ταχύτερη διεκπεραίωση του έργου της αποπληρωμής των υποχρεώσεων του Δήμου προς ιδιώτες και προμηθευτές, ο Δήμαρχος έδωσε εντολή για ενίσχυση της Διεύθυνσης Οικονομικών με προσωπικό, μέσω προσωρινών μετακινήσεων από άλλα Τμήματα και Υπηρεσίες.

Προτεραιότητα, σύμφωνα με το Δήμαρχο, άμεσα να τρέξει η διαδικασία πληρωμών, προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα της τοπικής οικονομίας, σε μία περίοδο εξαιρετικά δύσκολη.

Στο πλαίσιο αυτό έχει ζητηθεί καθημερινή ενημέρωση για την πορεία του συγκεκριμένου έργου. Υπεύθυνος για τον άμεσο συντονισμό είναι ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γ. Φάβας.