Εντοπίστηκε να ψαρεύει παράνομα με…

Την Τρίτη πρωινές ώρες Σεπτεμβρίου στα πλαίσια αλιευτικού ελέγχου που διενεργήθηκαν από στελέχη του λιμεναρχείου, αλλοδαπός κατελήφθη στη παραλία Ακρογιαλίου Δήμου Δυτικής Μάνης να έχει αλιεύσει επτά (07) τεμάχια άκρως μεταναστευτικών ψαριών με τη χρήση παραγαδιού κατά παράβαση του άρθρου 17 παράγραφος 1 του Καν. (ΕΚ) 1967/2006.
2. Παράλληλα κατασχέθηκαν τα αλιεύματα και θα διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα.