ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΗΛΕ-ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ “Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική Πραγματικότητα”

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ Πελοποννήσου συμμετέχει στην πραγματοποίηση Επιστημονικής Τηλε-Διημερίδας με θέμα

“Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική Πραγματικότητα”

Σάββατο-Κυριακή 25-26/04/2020, ώρες 17:00 – 21:30
Παράλληλες Συνεδρίες Κυριακή 26/04/2020, ώρες 11:30 – 13:00 Σας επισυνάπτω Ανακοίνωση της Τηλε-Διημερίδας με Πρόγραμμα – Οδηγίες Παρακολούθησης – Εγγραφή , με την παράκληση να δημοσιευθεί στο site σας.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://pekesexae2020.pdekritis.gr/ Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.