Μεσσηνίας

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΘΑΝΑΣΗ ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε
Αξιότιμε κ. Δήμαρχε
Αξιότιμες κυρίες Σύμβουλοι και αξιότιμοι κύριοι Σύμβουλοι
Ασφαλώς γνωρίζετε ότι ήμουν εισηγητής του θέματος και της Απόφασης της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου και της Περιφέρειας για το θέμα της Πλατείας των Φιλιατρών .
Θεωρώ υποχρέωση μου εν όψει της σημερινής συζήτησης σας στο Δημοτικό Συμβούλιο και επειδή αδυνατώ για οικογενειακούς λόγους να είμαι παρών να σας ενημερώσω με την παρούσα επιστολή μου για την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου η οποία είναι η εξής :

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΘΕΜΑ
«Σχετικά με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την ανάπλαση
της πλατείας Φιλιατρών»
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στην συνεδρίαση του την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 αφού συζήτησε το θέμα «Σχετικά με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την ανάπλαση της πλατείας Φιλιατρών» και έλαβε υπόψη του την ομόφωνη απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Φιλιατρών αποφάσισε κατά πλειοψηφία με ψήφους 20 υπέρ έναντι 18 κατά τα εξής:

1. Τα αρμόδια συλλογικά όργανα της Περιφέρειας Πελοποννήσου να ακυρώσουν κάθε απόφαση τους που αφορά τη σύναψητης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Τριφυλίας για την ανάπλαση της πλατείας Φιλιατρών, προϋπολογισμού ύψους 3.286.000 ευρώ υπογραφή προγραμματικής σύμβασης .
2. Τα αρμόδια συλλογικά όργανα της Περιφέρειας Πελοποννήσου να ακυρώσουν κάθε απόφαση τους που αφορά την Προγραμματική Σύμβαση “Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου”.

3. Μετά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων να ανακληθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου με τέσσερα (4) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη: “Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου”, και ειδικότερα για το αρ. πρωτ. 376866/01-11-2022 αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΣΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ»,

για την εκπόνηση των επιμέρους μελετών που απαιτούνται για την «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΣΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» .
4. Αποδέχεται την ομόφωνη απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Φιλιατρών η οποία τονίζει:

«Για ενάμιση χρόνο η πόλη μας είναι αναστατωμένη από μια μελέτη, (την 6/2021, με τον Φαραωνικό προϋπολογισμό των 3.286.000 ευρώ, για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Φιλιατρών), που συνάντησε την αντίθεση της τοπικής κοινωνίας, του Κοινοτικού και του Δημοτικού Συμβουλίου και απορρίφθηκε δύο φορές από την αρμόδια υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ.

Μετά την εκ νέου απόρριψη από το ΥΠ.ΠΟ της 6/2021 μελέτης του Δήμου Τριφυλίας, η Περιφερειακή αρχή Πελοποννήσου ανέθεσε στον αναπτυξιακό οργανισμό ΜΟΡΙΑΣ με προκλητικές αμοιβές τεχνικών συμβούλων, τη σύνταξη νέας μελέτης, ώστε να κατασκευαστεί το έργο «ανάπλαση πλατείας Φιλιατρών προϋπολογισμού 3.286.000 ευρώ».
Με δεδομένα ότι:

Δεν υπάρχει καμία δημόσια διαβούλευση, ούτε αποφάσεις συλλογικών οργάνων (Κοινοτικό Συμβούλιο Φιλιατρών, Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας) για το έργο.
Η Προγραμματική Σύμβαση του 2021, μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας, αναφέρεται στην υλοποίηση της απορριφθείσας και άκυρης πλέον μελέτης με αριθμό 6/2021 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τριφυλίας.

Αρμοδιότητα σύνταξης νέας μελέτης από την Περιφέρεια, προϋποθέτει νέα προγραμματική σύμβαση επ΄ αυτού.
Στο ΣτΕ έχει οριστεί δικάσιμος μετά από προσφυγή αιρετών και ενεργών πολιτών της τοπικής κοινωνίας των Φιλιατρών.
Η πόλη των Φιλιατρών έχει ανάγκη λειτουργικών και αισθητικών παρεμβάσεων στον αστικό της ιστό, που είναι συμβατές και χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης καθώς και ήπιων παρεμβάσεων στο χώρο της πλατείας.

5. Απαιτεί αποδεχόμενο τις ομόφωνες προτάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Φιλιατρών:

Α) Τον προσδιορισμό του φυσικού αντικειμένου του έργου, ως εξής: “Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπλαση – Αναζωογόνηση του κέντρου των Φιλιατρών”, όπως αναφέρει και η σχετική πρόσκληση του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” ΑΤ.Ο6. (ενδεικτικά: ήπιες παρεμβάσεις στην Κεντρική Πλατεία (Καποδιστρίου) Φιλιατρών, Συντήρηση – ανάδειξη Φλωρεντιανού σιντριβανιού Πλατείας Καποδιστρίου. Δίκτυο διαδρομών ποδηλάτου- πεζοδρόμια και πεζοδρομήσεις. Ανακαίνιση ιστορικών κτιρίων: Δημαρχείο – Ρολόι, Παλαιό Λύκειο, Παλιά Δεξαμενή. Ανακαίνιση και λειτουργία εργαστηρίου Αγροτικού Ινστιτούτου Φιλιατρών (ΑΙΦ) – Αναβάθμιση χώρου Αγροκηπίου και δημιουργία πάρκου φυσικής ιστορίας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ).

Β) Νέα προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Τριφυλίας και Περιφέρειας Πελοποννήσου με βάση τα παραπάνω.»
Τέλος με όλο το σεβασμό στο Συμβούλιο σας και στην κάθε μια και τον καθένα προσωπικά οφείλω να πω τη γνώμη μου ότι μετά την ιστορική απόφαση 2377/2022του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία αποφάνθηκε η Ολομέλεια του ΣτΕ , ότι συντελέστηκε νόθευση της λαϊκής ετυμηγορίας στις Αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 αλλά και της λειτουργίας του θεσμού των Συμβουλίων ,με τους νόμους 4623/2019 και 4625/2019 με τις οποίες θεσπίσθηκαν οι αλλαγές στον τρόπο συγκροτήσεως της οικονομικής επιτροπής.Επομένως μετά την απόφαση αυτή του ΣτΕ είναι προφανές ότι και η ανωτέρω απόφαση αλλά και ο ρόλος του Περιφερειακού και Δημοτικού Συμβουλίου σας αποκτούν επιτέλους τον κυριαρχικό τους ρόλο τον οποίο είχαν στερηθεί με τους ανωτέρω πραξικοπηματικούς νόμους.Πλέον τα μονοπρόσωπα όργανα και οι Οικονομικές Επιτροπές είναι εκτελεστικά όργανα των Συμβουλίων τα οποία είναι τα κυρίαρχα όργανα όπως επιτάσσει το Σύνταγμα της πατρίδας μας και η εμπεδωμένη αστική Δημοκρατία .
Με εκτίμηση
Θανάσης Πετράκος
Υ.Γ. Παρακαλώ όπως η ανωτέρω επιστολή αναγνωσθεί από το Προεδρείο του Συμβουλίου σας στην συνεδρίαση σας

Σχετικές αναρτήσεις

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διακινούσαν συστηματικά ποσότητες ναρκωτικών

admin2020

LIVE H ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ Τ. ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗ

admin2020

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: <<Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας & Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ >>

admin2020

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου & Cookies