Ηλεκτροφωτισμός στο γήπεδο Αρφαρών

Ολοκληρώνεται το επόμενο διάστημα η εγκατάσταση τεσσάρων ιστών φωτισμού, οι οποίοι θα φέρουν από δύο προβολείς έκαστος στο γήπεδο Αρφαρών. Το έργο περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή υπογείου δικτύου σωληνώσεων και καλωδιώσεων, για την τροφοδότηση των πυλώνων με ρεύμα.

Η χρηματοδότηση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Αρφαρών» προέρχεται από δημοτικούς πόρους.