Μείωση εισφορών: Τι θα κερδίσουν μισθωτοί και εργοδότες – Παραδείγματα

Αυξήσεις μισθών από 98 ευρώ ως και 568 ευρώ σε ετήσια βάση θα γίνουν αισθητές στην τσέπη 2,2 εκατομμυρίων μισθωτών του ιδιωτικού τομέα το 2021 με τη νέα μείωση των ασφαλιστικών τους κρατήσεων από το 2021 που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκη, από το βήμα της φετινής Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης. Η μείωση των εισφορών θα είναι κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες και το όφελος θα μοιραστεί κατά 1 μονάδα υπέρ των εργαζομένων και κατά 2 μονάδες υπέρ των εργοδοτών. Οι συνολικές εισφορές που έχουν σήμερα οι μισθωτοί (εργαζομένου και εργοδότη) είναι 39,67%. Το 2021 (πιθανότατα από τον Μάρτιο ή και Ιανουάριο) οι συνολικές εισφορές θα διαμορφωθούν στο 36,7%. Από το 36,7% οι κρατήσεις των εργαζομένων θα είναι από το 2021 14,3% (αντί 15,3% σήμερα) ενώ των εργοδοτών θα πέσουν στο 22,37%.

Τα οφέλη

Το οφέλη πάντως θα είναι σημαντικά για τους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης. Η εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος “παραθέτει παρακάτω κάποια σχετικά παραδείγματα:

-Μισθωτός πλήρους απασχόλησης με μικτές αποδοχές 700 ευρώ έχει σήμερα ασφαλιστικές κρατήσεις 107 ευρώ το μήνα και από 1/1/2021 θα δίνει 100 ευρώ, δηλαδή θα έχει αύξηση μισθού κατά 7 ευρώ το μήνα με ετήσιο κέρδος 98 ευρώ (για 14 μισθούς με τα Δώρα).

-Μισθωτός πλήρους απασχόλησης με μικτές αποδοχές 1.180 ευρώ πληρώνει σήμερα ασφαλιστικές κρατήσεις 181 ευρώ το μήνα ενώ από 1/1/2021 θα καταβάλλει 169 ευρώ, δηλαδή θα έχει αύξηση μισθού κατά 12 ευρώ το μήνα με ετήσιο κέρδος 165 ευρώ.

-Μισθωτός πλήρους απασχόλησης με μικτές αποδοχές 1.540 ευρώ πληρώνει σήμερα ασφαλιστικές κρατήσεις 236 ευρώ το μήνα ενώ από 1/1/2021 θα καταβάλλει 221 ευρώ, δηλαδή θα έχει αύξηση μισθού κατά 15 ευρώ το μήνα με ετήσιο κέρδος 216 ευρώ.

-Μισθωτός πλήρους απασχόλησης με μικτές αποδοχές 2.020 ευρώ πληρώνει σήμερα ασφαλιστικές κρατήσεις 310 ευρώ το μήνα ενώ από 1/1/2021 θα καταβάλλει 289 ευρώ, δηλαδή θα έχει αύξηση μισθού κατά 20 ευρώ το μήνα και σε ετήσια βάση θα έχει ετήσιο κέρδος 283 ευρώ.

-Μισθωτός πλήρους απασχόλησης με μικτές αποδοχές 2.980 ευρώ πληρώνει σήμερα ασφαλιστικές κρατήσεις 457 ευρώ το μήνα ενώ από 1/1/2021 θα καταβάλλει 427 ευρώ, δηλαδή θα έχει αύξηση μισθού κατά 30 ευρώ το μήνα και σε ετήσια βάση θα έχει ετήσιο κέρδος 417 ευρώ.

-Μισθωτός πλήρους απασχόλησης με μικτές αποδοχές 4.540 ευρώ πληρώνει σήμερα ασφαλιστικές κρατήσεις 696 ευρώ το μήνα ενώ από 1/1/2021 θα καταβάλλει 651 ευρώ, δηλαδή θα έχει αύξηση μισθού κατά 45 ευρώ το μήνα και σε ετήσια βάση θα έχει ετήσιο κέρδος 636 ευρώ.