Μεταστέγαση Τμήματος Δια Βίου Μάθησης Παιδείας και Υποστήριξης της Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Π.Ε. Μεσσηνίας»

Το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Παιδείας και Υποστήριξης της Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Π.Ε. Μεσσηνίας θα παραμείνει κλειστό για συναλλαγές με το κοινό την Δευτέρα 20/6/2022, λόγω μεταστέγασής του στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) Μεσσηνίας, που βρίσκεται Νέδοντος 137.