Νέο καμπανάκι δικηγόρων για αποζημιώσεις νομικής βοήθειας

Την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων από την παροχή υπηρεσιών νομικής βοήθειας, που καθυστερούν εδώ και 4 χρόνια, ζήτησε ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, Δημήτρης Βερβεσός κατά τη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα.

Νέο καμπανάκι δικηγόρων για αποζημιώσεις νομικής βοήθειας
Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας επεσήμανε για μία ακόμη φορά τις ιδιαίτερα σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην εκκαθάριση και καταβολή των αποζημιώσεων από την παροχή υπηρεσιών Νομικής Βοήθειας, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις φθάνουν τα τέσσερα έτη, γεγονός που πλήττει και την αξιοπιστία του ίδιου του θεσμού. Νέο καμπανάκι δικηγόρων για αποζημιώσεις νομικής βοήθειας

Αναφέρθηκε επίσης στην απόφαση της 31ης Αυγούστου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, βάσει της οποίας η μη έκδοση γραμματίων προείσπραξης σε υποθέσεις νομικής βοήθειας, πρακτικά οδηγεί σε αναστολή των δικών με «διορισμένους αυτεπαγγέλτως» δικηγόρους. Νέο καμπανάκι δικηγόρων για αποζημιώσεις νομικής βοήθειας

Η πρόταση νομοθετικής ρύθμισης

Για το λόγο αυτό, ο κ. Βερβεσός ζήτησε την άμεση επίσπευση της εκκαθάρισης και καταβολής των αποζημιώσεων αυτών και κατατέθηκε πρόταση νομοθετικής ρύθμισης, σύμφωνα με την οποία το ήμισυ της αποζημίωσης θα προκαταβάλλεται άμεσα προ της οριστικής εκκαθάρισης, με μόνη την υποβολή στο ΤΑΧΔΙΚ των κάτωθι δικαιολογητικών, τα οποία μπορούν να διαβιβάζονται και με ηλεκτρονικά μέσα:

α) της πράξης διορισμού του δικηγόρου,

β) του ειδικού γραμματίου προκαταβολής νομικής βοήθειας και

γ) της βεβαίωσης της αρμόδιας δικαστικής ή άλλης αρχής σχετικά με την εκπλήρωση των καθηκόντων του δικηγόρου και το υπόλοιπο της αποζημίωσης θα καταβάλλεται μετά την εκκαθάριση της δαπάνης και την απόδοση των νόμιμων κρατήσεων.