Νομική ενημέρωση για τις καταλήψεις:

Μέχρι την 1η Ιουλίου του 2019, ίσχυε το παρακάτω άρθρο 334 παράγραφος 3, που τις απαγόρευε.
Μετά την 1η Ιουλίου και τρεις εβδομάδες πριν τις εθνικές εκλογές, αφαιρέθηκε η παράγραφος 3 και πλέον δεν υπάρχει ποινική δίωξη για τις καταλήψεις.