Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΤΗΝΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ

Με επιτυχία ολοκλήρωσε ο Δήμος Πύλου-Νέστορος την ένταξή του στο πρόγραμμα χρηματοδότησης «Βοήθεια στο Σπίτι 2020», σύμφωνα με την 9η ανάρτηση και από 24/06/2020 ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ, εξασφαλίζοντας την Α’ δόση ύψους 34.121,99 €.

Τροχοπέδη για την ανάπτυξη του Δήμου ήταν η απουσία του από τις διαδικασίες χρηματοδότησης για την τριετία 2017-2019, με συνέπεια τη συνολική απώλεια εσόδων 150.000 €. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας: «Οι προσπάθειες ένταξης στο πρόγραμμα χρηματοδότησης αντιμετωπίστηκαν από την προηγούμενη δημοτική αρχή με προχειρότητα και χωρίς καμία διάθεση για ουσιαστική επίλυση του προβλήματος. Μετά τη παύση λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης το 2017, οι οικονομικές εκκρεμότητέςπου προέκυψαν από την χρηματοδότηση του «Βοήθεια στο Σπίτι» για το έτος 2016, προς την ΕΕΤΑΑ, ύψους περί των 5.000 € και η μη διευθέτησή αυτών, καθιστούσαν αδύνατη την ένταξη μας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Στη δυσχερή αυτή κατάστασηέρχονται να προστεθούν τα συσσωρευμένα φορολογικά και ασφαλιστικά χρέη παλαιότερων περιόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης και η αδυναμία έγκαιρης καταβολής των φορολογικών υποχρεώσεων και των ασφαλιστικών εισφορών, γεγονός που διαιώνιζε το πρόβλημα απώλειας της χρηματοδότησης».

Η οργανική ένταξη του προγράμματος«Βοήθεια στο Σπίτι» στις κοινωνικέςυπηρεσίες του Δήμου έλυσε το ζήτημα της έγκαιρηςκαταβολής της μισθοδοσίας των εργαζομένων στο πρόγραμμα, χωρίς όμως να συμβαδίσει με την ταυτόχρονη εξασφάλιση της κρατικήςεπιχορήγησης και τη ρύθμιση της οικονομικής μας εκκρεμότητας προς την ΕΕΤΑΑ.

Εν προκειμένω, με συντονισμένες και αποτελεσματικέςενέργειες από το Δήμο,έχουν ξεπεραστεί τα όποια αδιέξοδα. Η άριστη συνεργασία μεταξύ Δήμου και ΕΕΤΑΑ και η τακτοποίηση της οικονομικήςεκκρεμότητας προς αυτήν,έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα, ώστε να μην χαθεί, για άλλη μια χρονιά, η εν λόγω χρηματοδότηση, με τη βοήθεια της οποίας θα καλύπτονται τα έξοδα λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμουμας, ενώ ταυτόχρονα θα εξοικονομούνται ίδιοι πόροι.