ΠΕ Μεσσηνίας : απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση, πάρκα, άλση

Στην Έκτακτης σύγκλησης Συνεδρίασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, που πραγματοποιηθηκε σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022, στο Διοικητήριο ΠΕ Μεσσηνίας, με θέμα: «Tα μέτρα αποτροπής κινδύνου πυρκαγιάς σε περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα, άλση και απαγόρευση κυκλοφορίας στις εν λόγω περιοχές κατά την αντιπυρική περίοδο 2022», υπήρξε συναίνεση των μελών του Σ.Ο.Π.Π. με την εισήγηση του προϊστάμενου της Διεύθυνσης Δασών περί της αναγκαιότητας επιβολής του μέτρου, είτε στο σύνολο των περιοχών εκδήλωσης πυρκαγιών (*επισυνάπτεται πίνακας), είτε για ορισμένες εξ αυτών, λαμβάνοντας υπόψη το μικροκλίμα της περιοχής, τη μορφολογία του εδάφους, το είδος και την έκταση της επαπειλούμενης χλωρίδας και πανίδας.