ΡΕΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων ανακοινώνει ότι κατ’ εφαρμογή του με Αριθμό Πρωτοκόλλου οικ. 176442/01-10-2021 εγγράφου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου με το οποίο μας διαβιβάστηκε η μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής Λουτρακίου για γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4258/2014, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 130 του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020), αναρτήθηκαν στο ισόγειο του Δημαρχείου οριζοντιογραφίες των οκτώ ρεμάτων του Λουτρακίου.
Συγκεκριμένα,
• το ρέμα Αγίου Γεωργίου,
• το ρέμα Αγίου Φανουρίου,
• το ρέμα Οσίου Παταπίου,
• το ρέμα Νταμαρίου,
• το ρέμα Νεκροταφείου 1,
• το ρέμα Νεκροταφείου 2,
• το ρέμα Χαρβατίου και Αγίας Κυριακής.
Παρακαλούμε όπως όποιος επιθυμεί μπορεί να προσέλθει έως την 19-11-2021 προκειμένου να λάβει γνώση και να εκφράσει γραπτώς τις παρατηρήσεις του.