Συμπλήρωση Στρατολογικών Πινάκων για αγόρια που έχουν γεννηθεί το 2004

Ξεκίνησε η συμπλήρωση των Στρατολογικών Πινάκων για αγόρια που έχουν γεννηθεί το 2004 και αφορούν στην κλήση στρατευσίμων κλάσεως 2025. Η ανακοίνωση του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεσσήνης αναφέρει τα εξής:

«Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.2119/93, Κύρωση Κώδικα Διατάξεων «Περί Μητρώων Αρρένων», καλούνται τα αγόρια που έχουν γεννηθεί το έτος 2004 και είναι γραμμένα στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Μεσσήνης, να επικοινωνήσουν τα ίδια, ή οι γονείς τους με το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Διοικητικής Βοήθειας στα τηλέφωνα 27223 60114 (κα Σταθάκη) και 27223 60118 (κα Ιντζέμπελη) το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2020, προκειμένου να συμπληρωθούν οι Στρατολογικοί Πίνακες».