Μεσσηνίας

Συνέντευξη Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας :Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις – Ασφαλτοστρώσεις οδών

Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα 30 Σεπτεμβρίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας κ. Στάθης Αναστασόπουλος και αναφέρθηκε στις αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται αυτή την περίοδο για την αποτροπή του κινδύνου πλημμυρών, σε έργα ασφαλτόστρωσης καθώς και στις πρόσφατες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις

Περιοχή Κοινότητας Καρνασίου
Έχουν ξεκινήσει οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, μέσω εργολαβιών και στο Καρνάσι, το χωριό που η πυρκαγιά πέρασε από μέσα καταστρέφοντας και σπίτια. Το ανάγλυφο της περιοχής είναι ιδιαίτερο, έχει μεγάλες κλίσεις και τα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί είναι πάρα πολλά. Ο κίνδυνος πλημμύρας είναι υπαρκτός για τον οικισμό Καρνάσι, επειδή τρία ρέματα διέρχονται από τον οικισμό και σύμφωνα με τις οδηγίες της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Μεσσηνίας θα πρέπει να υλοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για την αποτροπή αρνητικών φαινομένων. Ειδικότερα οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν στην συμβολή των ρεμάτων με τον κεντρικό δρόμο που διασχίζει το χωριό. Την παρούσα χρονική στιγμή υλοποιούνται εργασίες καθαρισμού του αγροτικού δρόμου άνω του οικισμού και διευθέτησης των ομβρίων, ώστε να οδηγηθούν εκτός του οικισμού. Επίσης δόθηκαν στην πρόεδρο της Κοινότητας 130 σάκοι άμμου, βάρους 25kg εκάστη, για να τοποθετηθούν σε επικίνδυνα σημεία, έως ότου ολοκληρωθούν όλα τα έργα.

Περιοχή Κοινότητας Παραπουγκίου
Έχει υλοποιηθεί, μέσω υφιστάμενης εργολαβίας, ο καθαρισμός του κεντρικού ρέματος που διασχίζει τον οικισμό προερχόμενο από την καμένη περιοχή και για μήκος περίπου 600 μέτρα, μια δύσκολη εργασία η οποία απαιτούσε και τη μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, ενώ δεν υπήρχε παράπλευρος δρόμος στο ρέμα. Το αποτέλεσμα είναι η απόδοση μιας κοίτης ικανής να διοχετεύσει τα πλημμυρικά ύδατα και να προστατεύσει τα τεχνικά έργα της περιοχής. Ο σχεδιασμός προβλέπει να συνεχιστούν οι καθαρισμοί και σε άλλο ρέμα, για μήκος περίπου 1000 μέτρα, που διασχίζει το ανατολικό μέρος του οικισμού, προερχόμενο και αυτό από την καμένη περιοχή.

Περιοχή Κοινότητας Διαβολιτσίου
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκβάθυνσης της κοίτης του ρέματος Βίας, υποστηρίχθηκαν τα προχώματα, διαμορφώθηκαν δύο λεκάνες ηρεμίας για την συγκράτηση φερτών υλικών, ενώ πάνω από τις γραμμές του τρένου έως τους Αγίους Θεοδώρους, διευθετήθηκε η κοίτη και καθαρίστηκαν όλοι οι αναβαθμοί. Όσον αφορά το ρέμα Ξεριάς του Διαβολιτσίου, οι προβλεπόμενες και απαραίτητες εργασίες θα υλοποιηθούν από τα μηχανημάτα της Π.Ε. Μεσσηνίας, οι οποίες θα προχωρήσουν και στα πεδινά τμήματα του Βία και Ξεριά.
Παρεμβάσεις από μηχανήματα ΠΕ Μεσσηνίας

Ολοκληρώθηκαν οι καθαρισμοί στο ρέμα Παναγιωτάκαινα, για μήκος 1200 μέτρα, από το Κεντρικό προς το Μαντζάρι παραπλέυρως της 7ης επαρχιακής με τα μηχανήματα της ΠΕ Μεσσηνίας. Προβλέπεται για το ίδιο ρέμα να καθαριστεί, στο αμέσως επόμενο διάστημα, η παλαιά κοίτη του, δυτικά της 7ης επαρχιακής, μήκους περίπου 500 μέτρων, η οποία εκβάλει στον χείμαρο Αμφύτα.

Επίσης έχουν καθαριστεί αποστραγγιστικές τάφροι, μήκους 100 μέτρων περίπου πλησίον των κοινοτικών οδών της Κοινότητας Κεντρικού. Επιπλέον έχουν υλοποιηθεί καθαρισμού κατά τμήματα αποστραγγιστικών τάφρων ανάμεσα Κεντρικό – Διαβολίτσι για μήκος περίπου 1000 μέτρα.
Τα μηχανήματα επίσης παρεμβαίνουν στη Νέα Κορώνη στο ποταμό Έπη, με εργασίες καθαρισμού.
Άλλες περιοχές παρεμβάσεων

Οι αντιπλημμυρικές εργολαβίες έχουν εργαστεί και σε άλλες περιοχές του νομού. Ειδικότερα για την πόλη της Καλαμάτας έχει καθαριστεί μήκος ρεμάτων περίπου 4 χιλιομέτρων (ρέματα ΠΟΛΙΤΕΙΚΟ, ΡΙΖΟΣ, ΑΛΑΦΟΓΚΡΕΜΙ, ΛΕΙΚΩΝ, ΣΦΑΓΕΙΑ, ΛΑΓΚΑΔΑ, ΚΑΡΑΜΠΟΓΙΑΣ)
Εργολαβία ΓΟΕΒ

Μέσω της εργολαβίας του ΓΟΕΒ, προϋπολογισμού 1,2 εκ ευρώ, υλοποιούνται, μεταξύ άλλων, και εργασίες καθαρισμών αποστραγγιστικών τάφρων του δικτύου ΓΟΕΒ. Ειδικότερα έχει ολοκληρωθεί εργασία για μήκος άνω των 15 χιλιομέτρων σε διάφορες θέσεις: Αγίου Νικολάου Μεσσήνης, Πέτρινο Μεσσήνης, Μακαρία, Σπερχογεία, Ασπρόχωμα, Πιπερίτσα, Μικρομάνη, ΄Αρις, Πήδημα, Αριοχώρι, εκβολές Παμίσου στην τάφρο Μάλτα.

Λοιπές αντιπλημμυρικές εργολαβίες

Έχει ολοκληρωθεί η αντιπλημμυρική εργολαβία στην περιοχή Τερψιθέας, επί της εθνικής οδού η οποία κατά το παρελθόν παρουσίαζε πλημμυρικά φαινόμενα. Επίσης και στην είσοδο των Φιλιατρών ολοκληρώθηκε η διευθέτηση των ομβρίων αλλά και στο τμήμα Φιλιατρά – Αγία Κυριακή.
Εργολαβία Παμίσου – Άρι

Αναμένεται και η εργολαβία, προϋπολογισμού 1,2 εκ. ευρώ, για εργασίες καθαρισμού των ποταμών Παμίσου και Άρι αλλά και των συμβαλλόντων κλάδων, η οποία δεν έχει ακόμα ξεκινήσει λόγω δυσκολιών (προσφυγές κλπ.) στη διαγωνιστική διαδικασία.

Ασφαλτοστρώσεις οδών

Συνεχίζεται το έργο των ασφαλτοστρώσεων στην εθνική οδό Τσακώνας – Καλό Νερό με ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στον κόμβο της Καλλιρόης, στο Βασιλικό,στον κόμβο Δωρίου και στο Γλυκορίζι. Ο προγραμματισμός προβλέπει να ασφαλτοστρωθεί και ο κόμβος του Κοπανακίου.
Επίσης υλοποιείται και το έργο, «Συντήρηση-Βελτίωση 7ης Επ. Οδού (Τμήμα κάτω Μέλπεια-Στάσιμο-όρια Νομού Ηλείας)», προϋπολογισμού 460.000 € με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΚΑΠ. Έχει μέχρι στιγμής προχωρήσει η κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου από Μέλπεια έως Διμάνδρα, ενώ ασφαλτοστρώσεις έχουν πραγματοποιηθεί στο τμήμα Πέτρα -Νέδα – Αμπελιώνα – Άγιος Σώστης.
Τέλος, στο τμήμα Διαβολίτσι – Κεντρικό έχουν πραγματοποιηθεί ασφαλτοστρώσεις, στα πλαίσια υφιστάμενου έργου.

Αποφάσεις οικονομικής επιτροπής
Προχωρούν τα έργα της ΠΕ Μεσσηνίας, κατόπιν και των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τη συνεδρίασή της στις 29 Σεπτεμβρίου. Ειδικότερα εγκρίθηκαν τα πρακτικά των παρακάτω διαγωνισμών:

• «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΗΣ 9ΗΣ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΧΩΡΑ – ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΚΑΙ 3ΗΣ ΚΑΙ 10ΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΧΩΡΑ – ΚΑΖΑΡΜΑ», π/ύ 750.000 € (1ο πρακτικό)
Αφορά την εκτέλεση ασφαλτοστρώσεων και τεχνικών έργων στα τμήματα Χώρα – Γαργαλιάνοι και Χώρα – Καζάρμα για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στα εν λόγω τμήματα.

• «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ», π/ύ 99.839,46 € (1ο πρακτικό)
Αφορά έργο βελτίωσης της πρόσβασης προς Μοναστήρια του Δήμου Δυτικής Μάνης και συγκεκριμένα, προς την Ιερά Μονής της Παναγίας Χελμού, την Ιερά Μονή του Προφήτη Ηλία Κοινότητας Κέντρου και προς το Μοναστήρι Αγίου Γεώργιου του Πεταλωτή στην Κοινότητα Αλτομιρών.

• «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΒΑΛΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΟΥΚΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ», π/υ 60.000 €
Το έργο αυτό αφορά την προμήθεια κερκίδων 145 θέσεων με πλαστικό σταθερό κάθισμα, για τα γήπεδα Βαλύρας και Αγίου Νικολάου Μπούκας του Δήμου Μεσσήνης, με στόχο τα γήπεδα να μπορούν να φιλοξενήσουν θεατές κατά τις αθλητικές εκδηλώσεις. Το έργο υλοποιείται από την Περιφέρεια μέσω προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Μεσσήνης και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΚΑΠ 20% .

Εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και συγκροτήθηκαν οι επιτροπές διαγωνισμού για τα παρακάτω έργα:

• «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 1Ης ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΜΠΟΣ – ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟ-ΠΡΟΣΗΛΙΟ) Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», π/υ: 500.000 €
Το έργο αφορά εργασίες ασφαλτοστρώσεων, τεχνικών έργων (επενδεδυμένη τάφρος κλπ.), οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, στο τμήμα Κάμπος – Σαυροπήγιο – Προσήλιο και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

• «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9ΗΣ ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙ-ΚΟΡΩΝΙ)» π/υ: 1.028.731,00 ΕΥΡΩ
Το έργο αφορά εργασίες ασφαλτοστρώσεων, τεχνικών έργων, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, στο τμήμα Καλαμάκι – Κορώνη και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΚΑΠ Μεσσηνίας.

Τέλος εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού για την κατασκευή του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ‘ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ – ΦΙΛΙΑΤΡΑ – ΠΥΛΟΣ – ΜΕΘΩΝΗ’, ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ – ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ» . Ειδικότερα εγκρίθηκε το πρακτικό ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, από το οποίο προκύπτει ότι μετά την μέση έκπτωση της εργολαβίας, σε ποσοστό 46,17 €, το συνολικό κόστος έργου ανέρχεται στο ποσό 10.762.497,30 € με Φ.Π.Α..

Σχετικές αναρτήσεις

Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας: Κατασχέθηκαν -58- γραμμάρια κοκαΐνης

admin2020

Sold out το Παραδοσιακό πανηγύρι στου Χανδρινου

admin2020

18 χρόνια ” Εθελοντισμός για όλους” από το Σωματείο Εθελοντών Μεσσήνης

admin2020

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου & Cookies