Μεσσηνίας

“ΧΕΛΙ – ΦΟΥΣΚΑ – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ”

Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τα ακόλουθα :
1. Με την υπ’ αρ. 815/196758/22-6-2023 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 4146/2023, ΑΔΑ:94ΞΛ4653ΠΓ-ΤΟΙ) σχετικά με τη λήψη περιοριστικών μέτρων για την αλιεία χελιού, απαγορεύεται η αλιεία του ευρωπαϊκού χελιού Anguilla anguilla για το χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Αυγούστου έως και 31ης Οκτωβρίου του 2023 στη θάλασσα καθώς και στα υφάλμυρα ύδατα (εκβολές ποταμών, παράκτιες λιμνοθάλασσες, μεταβατικά ύδατα). Παράλληλα, εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση της ερασιτεχνικής αλιείας χελιού για όλο το έτος σε όλη την επικράτεια. Στους παραβάτες εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 11 του Αλιευτικού Κώδικα Ν.Δ.420/70 (ΦΕΚ 27Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Εκδόθηκε η 1658/192756/20-6-2023 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 3990/2023 ΑΔΑ:ΨΓΟΞ4653ΠΓ-Ρ7I) «Ρυθμιστικά μέτρα σχετικά με την αλιεία ειδών φούσκας του γένους Microcosmus spp» σύμφωνα με την οποία οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες αλιείς καλούνται να υποβάλλουν αιτήματα για τον καθορισμό και την κατηγοριοποίηση περιοχών-ζωνών παραγωγής των ειδών φούσκας στο τμήμα Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας. Σημειώνεται ότι για την αλιεία των ανωτέρω ειδών απαιτείται η έκδοση ειδικής άδειας αλίευσης από το Τμήμα Αλιείας της ΔΑΟΚ στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους και μπορεί να εκδοθεί μόνο μετά τον καθορισμό και την κατηγοριοποίηση των περιοχών–ζωνών παραγωγής των ειδών αυτών.
3. Με την υπ΄αριθμ. 359/192749/20-6-2023 (ΦΕΚ Β 3989, ΑΔΑ:9ΒΞΡΠΓ-76Ψ) Υπουργική Απόφαση τροποποιείται η υπ΄αριθμ. 1750/32219/19-3-2015 Υπουργική Απόφαση για τα συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ενωσιακών διατάξεων για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιεργειών καθώς και του Κοινοτικού Συστήματος Ελέγχου της αλιείας σχετικά με τη διακίνηση και την εμπορία των προϊόντων του τομέα αυτού. Η τροποποίηση αφορά την απόδοση εμπορικής ονομασίας σε όλα τα συγγενικά είδη αλιευμάτων, την επικαιροποίηση και ενσωμάτωση-οριστικοποίηση των προσωρινών ονομασιών καθώς και τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων ανάληψης και πώλησης καθώς και της εξαίρεσης υποβολής των δηλώσεων αυτών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της ΠΕ Μεσσηνίας, στα τηλέφωνα 2721366509 και στο e-mail : alieia@pe-messinias.gr.

Σχετικές αναρτήσεις

Στις εργασίες του συνεδρίου λήξης του προγράμματος INITIATION ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχη Χρήστος Λαμπρόπουλος

admin2020

Συνάντηση εργασίας του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού με τον Δήμαρχο Τρίπολης, Κώστα Τζιούμη

admin2020

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού με τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο

admin2020

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου & Cookies