Μεσσηνίας

«Συνέντευξη τύπου Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας»

Συνέντευξη τύπου δόθηκε σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουλίου, στα γραφεία της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας από τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλο και τη διευθύντρια ΔΑΟΚ Ευσταθία Γεωργακοπούλου για θέματα δακοκτονίας, ενώ στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε και σε έργα που υλοποιούνται από την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.
Στην τοποθέτησή της η διευθύντρια αναφέρθηκε στην εξέλιξη του τρέχοντος προγράμματος δακοκτονίας, τονίζοντας ότι αυτό υλοποιείται σε 170 τοπικές κοινότητες, στην περιοχή ευθύνης της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας, με έναρξη των δολωματικών ψεκασμών στις 27 Ιουνίου. Ανέλυσε τα κριτήρια διενέργειας των ψεκασμών, τα οποία σχετίζονται με το μέσο όρο του δακοπληθυσμού ανά παγίδα το δεκαπενθήμερο, την αναλογία αρσενικών – θηλυκών, τις κλιματικές συνθήκες και ιδιαίτερα τα επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας, τα ιστορικά στοιχεία προηγουμένων ετών και το μέγεθος του ελαιοκάρπου. Ενημέρωσε επίσης ότι για το πρόγραμμα της δακοκτονίας έχουν προσληφθεί 15 τομεάρχες, ενώ όσον αφορά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, στα οποία υπάρχει επάρκεια, αυτά χρησιμοποιούνται βάσει των επιστημονικών δεδομένων για την ανθεκτικότητα του δάκου, ενώ στους ψεκασμούς υπάρχει εναλλαγή δραστικών ουσιών προς επιδίωξη καλύτερου αποτελέσματος. Τέλος όσον αφορά την εφαρμογή στο σύνολο του προγράμματος δακοκτονίας νέων τεχνολογιών, με τη χρήση καταγραφικών πορείας με ενσωματωμένο ροόμετρο, επιδιώκεται η βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των δολωματικών ψεκασμών.
Ο Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η διεξαγωγή του προγράμματος δακοκτονίας υλοποιείται με βελτιωμένες συνθήκες, λόγω παρακολούθησης του προγράμματος και επάρκειας δραστικών ουσιών. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα φυτοπροστατευτικά με δραστική ουσία Spinosad, για τα οποία υπάρχει επάρκεια για δύο πλήρης ψεκασμούς σε όλη την περιοχή και τα οποία έχουν υψηλή θνησιμότητα στον δακοπληθυσμό. Τόνισε ότι επιλύονται τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την εξέλιξη του προγράμματος, αναφερόμενος και στο ζήτημα της μετακίνησης του προσωπικού επίβλεψης, το οποίο παλαιότερα χρησιμοποιούσε και δικά τους μέσα, ενώ πρόσφατα εγκρίθηκε και η δυνατότητα οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων σε υπαλλήλους, προς διευκόλυνση του ελέγχου και της παρακολούθησης του προγράμματος. Όσον αφορά τη λειτουργία του γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Πύλου, τόνισε ότι δεν αλλάζει κάτι για τη φετινή σεζόν και η παρακολούθηση της δακοκτονίας στην περιοχή εξελίσσεται κανονικά.
Τέλος, τόνισε ότι σχεδιάζεται η επέκταση του συστήματος παρακολούθησης και στην παγιδοθεσία και για το σκοπό αυτό, ανέφερε ότι θα ενεργοποιηθεί η επιστημονική επιτροπή, προκειμένου να τεκμηριώσει την αναγκαιότητα χρήσης νέων τεχνολογιών στην παγιδοθεσία.

Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε σε έργα που υλοποιούνται από την Περιφερειακή Ενότητα και ειδικότερα έγινε αναφορά στα παρακάτω:


«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», π/υ : 100.000 €
Το έργο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα πυρόπληκτων περιοχών και υλοποιήθηκαν εργασίες που αντιμετώπισαν προβλήματα βελτίωσης της προσβασιμότητας του οικισμού Άνω Βρομόβρυση, λόγω πολύχρονης χρήσης του οδικού δικτύου. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτοστρώσεων και σημάνσεων, με σκοπό την εξυπηρέτηση της επικοινωνίας των κατοίκων του ορεινού οικισμού και την βελτίωση της επισκεψιμότητας της ευρύτερης περιοχής.

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΡΚΟΛΕΚΑ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», π/υ 800.000 €
Το έργο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα πυρόπληκτων περιοχών και υλοποιήθηκαν εργασίες που αντιμετώπισαν προβλήματα σημαντικά του οδικού δικτύου. Ειδικότερα στο τμήμα Καλύβια προς Τουρκολέκα υλοποιήθηκε παρέμβαση σε μήκος 600 περίπου μέτρων, με εργασίες οδοστρωσίας, κατασκευής επενδεδυμένης τάφρου, σωληνωτών οχετών, τσιμεντοστρώσεων, ασφαλτοστρώσεων και εργασίες σήμανσης – ασφάλειας. Αντίστοιχες εργασίες ολοκληρώθηκαν και στο τμήμα από Διαβολίτσι έως Αγία Θεοδώρα, ενώ πρόσφατα ολοκληρώθηκε και η διαγράμμιση στο τμήμα Καρνάσι – Δασοχώρι, όπου έγινε παρέμβαση κατά θέσεις για μήκος περίπου ένα χιλιόμετρο.
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 16ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΑΤΡΑ-ΠΛΑΤΗ», π/υ : 100.000 ε
Το έργο που χρηματοδοτείται και αυτό από το πρόγραμμα πυροπλήκτων, ολοκληρώθηκε πρόσφατα και αντιμετώπισε προβλήματα φθορών του ασφαλτοτάπητα στην επαρχιακή οδό, με εργασίες νέου τάπητα κατά θέσεις.
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΟΕΒ ΠΑΜΙΣΟΥ», π/υ : 320.000 €
Το έργο πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα, χρηματοδοτείται από το τεχνικό πρόγραμμα ΚΑΠ Μεσσηνίας και προβλέπει την αναβάθμιση της αρδευτικής ικανότητας γεωτρήσεων του ΓΟΕΒ με νέο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς και την αντικατάσταση μέρους των αρδευτικών δικτύων τους.
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», π/υ: 74.400 €
Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής και σύντομα ολοκληρώνεται η διαγωνιστική διαδικασία για το υπόψη έργο, που χρηματοδοτείται από το τεχνικό πρόγραμμα Ιδίων Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας.
Τέλος ο Αντιπεριφερειάρχης ενημέρωσε ότι ήδη έχει ξεκινήσει, με ίδια μέσα, η Περιφερειακή Ενότητα τον καθαρισμό της βλάστησης από τα πρανή και τις τάφρους του επαρχιακού και εθνικού οδικού μας δικτύου, με παρεμβάσεις στα τμήματα Ασπρόχωμα – Μεσσήνη, Τσουκαλέικα – Αλλαγή, Καλό Νερό – Τσακώνα, Ρωμανού – Γιάλοβα, Εξωχώρι – Σαϊδόνα. Παράλληλα βελτιώσεις της προσβασιμότητας υλοποιούνται και σε δασικές περιοχές, όπως στο οδικό δίκτυο από Ασούταινα έως Μάλη, κατόπιν συνεννόησης και συνεργασίας με το Δασαρχείο Κυπαρισσίας και με στόχο τη διευκόλυνση της μετακίνησης πυροσβεστικών οχημάτων σε δασικά συμπλέγματα. Όσον αφορά τον ορεινό όγκο του δασικού συμπλέγματος Ταϋγέτου, ήδη εξελίσσεται έργο καθαρισμών και τεχνικών έργων από το Δασαρχείο Καλαμάτας, το οποίο έργο αντιμετωπίζει και την περιοχή καταφυγίου Καλλιγά και Πλατανόβρυσης.
Τέλος τα συνεργεία της ΠΕ Μεσσηνίας προβαίνουν σε καθαρισμούς στο δίκτυο τάφρων του ΓΟΕΒ, όπως των τάφρων Τ2, Τ10, Δ2Π κ.α, στις κοινότητες Σπερχογείας, Μεσσήνης, Πλατύ, Βαλύρας, Σκάλας κλπ.

Σχετικές αναρτήσεις

Τροχαίο ατύχημα στην Καζαρμα

admin2020

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 20_07_24

admin2020

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΑΝΤΙΓΟΝΗ” ΑΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΝΣΑΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ 19-7-24

admin2020

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου & Cookies