ΕιδησούλεςΕΛΛΑΔΑΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

myHealth. Σε λειτουργία η εφαρμογή παρακολούθησης συνταγών και παραπεμπτικών

H MyHealth είναι μια εφαρμογή μέσω της οποίας οι χρήστες αποκτούν γρήγορη, εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα τους σχετικά με την ηλεκτρονική και την άυλη συνταγογράφηση.

 

Ειδικότερα:

Μπορούν να βλέπουν όλες τις συνταγές και τα παραπεμπτικά που έχουν εκδοθεί για τον ΑΜΚΑ τους (αριθμό και ημερομηνία έκδοσης, γιατρός που συνέταξε το έγγραφο, καθώς και όλο το περιεχόμενό τους)

Μπορούν να λαμβάνουν στο κινητό τους ειδοποιήσεις (push notifications) για κάθε συνταγή ή παραπεμπτικό που εκδίδεται για τον ΑΜΚΑ τους μέσω της άυλης συνταγογράφησης

Οι παραπάνω λειτουργίες είναι διαθέσιμες και για τα προστατευόμενα μέλη κάθε προσώπου. Αυτή τη στιγμή η εφαρμογή περιλαμβάνει συνταγές και παραπεμπτικά που έχουν εκδοθεί από τον Ιανουάριο του 2020 και εντεύθεν. Μέσα στο φθινόπωρο θα προστεθούν όλα τα σχετικά δεδομένα από το 2012.

Η εφαρμογή διατίθεται ήδη για κινητά με λογισμικό iOS και Android.

Μοναδική προϋπόθεση για τη χρήση της είναι η εγγραφή στην άυλη συνταγογράφηση (ehealth.gov.gr).

Για την ασφαλή πρόσβαση στην εφαρμογή, η ταυτοποίηση του πολίτη γίνεται σε πρώτο επίπεδο με τους κωδικούς στο Taxisnet και κατόπιν με την καταχώρηση κωδικού μιας χρήσης (OTP – One Time Password), ο οποίος αποστέλλεται σε αριθμό κινητού τηλεφώνου που ανήκει επιβεβαιωμένα στον πολίτη.

Το MyHealth αποτελεί το πρόπλασμα του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και υλοποιήθηκε από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), η οποία είναι εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι θα προστίθενται διαρκώς νέες δυνατότητες, αρχής γενομένης από τις ιατρικές βεβαιώσεις, οι οποίες σύντομα θα είναι διαθέσιμες τόσο μέσω της άυλης συνταγογράφησης, όσο και μέσω της εφαρμογήςΣταδιακά θα προστίθενται λειτουργίες όπως οι διαγνωστικές εξετάσεις ή οι ακτινολογικοί έλεγχοι κάθε πολίτη.

Επιπλέον, οι ειδοποιήσεις (push notificationsγια κάθε έκδοση νέας συνταγής, νέου παραπεμπτικού κοκ αποτελεί μια αναβάθμιση της υφιστάμενης λειτουργίας της άυλης συνταγογράφησης, καθώς ως τώρα η ενημέρωση του πολίτη γινόταν με SMS ή/και email. Πλέον η ενημέρωση θα γίνεται και μέσω της εφαρμογής, με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια και αξιοπιστία

Η εφαρμογή MyHealth για κινητά με λογισμικό Android

Η εφαρμογή MyHealth για κινητά με λογισμικό iOS

 

Με διάταξη του νόμου 4816/2021, δημιουργείται η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για κινητές συσκευές (mobile application) «myHealth», που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), μέσω της οποίας γίνεται διαχείριση και παρακολούθηση των συνταγών και των άυλων παραπεμπτικών, που διακινούνται και εκτελούνται ηλεκτρονικά στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

 

Η συγκεκριμένη διάταξη έχει ως εξής:

Νόμος 4816/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A 118/09.07.2021
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Τροποποίηση του ν. 4557/2018 – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και άλλες επείγουσες διατάξεις

Άρθρο 36

Ηλεκτρονική εφαρμογή «myHealth»

1. Η διαχείριση και παρακολούθηση των συνταγών και των άυλων παραπεμπτικών, που διακινούνται και εκτελούνται ηλεκτρονικά στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το οποίο λειτουργεί και διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4704/2020 ( Α 133), δύναται να πραγματοποιείται και με τη χρήση της εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile application) «myHealth», μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

Με την ίδια εφαρμογή, ο ασθενής – χρήστης έχει πρόσβαση στον αριθμό και το είδος των συνταγών φαρμάκων και των παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων που τον αφορούν και έχουν καταχωρισθεί στη βάση δεδομένων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης του άρθρου 6 του ν. 3892/2010 (Α’ 189).

Για την χρήση της εφαρμογής απαιτείται η προηγούμενη εγγραφή του ασθενούς – χρήστη στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης

2. Δικαίωμα πρόσβασης στην εφαρμογή έχουν οι ασθενείς, οι οποίοι έχουν προηγουμένως αυθεντικοποιηθεί είτε με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), είτε με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’184).

Για την ολοκλήρωση της αυθεντικοποίησης απαιτείται η καταχώρηση κωδικού μιας χρήσης (One Time Password- OTP), ο οποίος αποστέλλεται μέσω του συστήματος στην κινητή συσκευή του χρήστη

3Μέσω της εφαρμογής ο ασθενής-χρήστης δύναται να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις συνταγές φαρμάκων και τα παραπεμπτικά ιατρικών εξετάσεων, που έχουν καταχωρισθεί από τον θεράποντα ιατρό στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, καθώς και πρόσθετα στοιχεία αυτών, όπως το στάδιο εκκρεμότητας, την εκτέλεσή τους και τη λήξη ισχύος αυτών.

4Ο ασθενής-χρήστης δύναται να λαμβάνει με την ίδια διαδικασία τα στοιχεία της παρ. 3 και για τα προστατευόμενα μέλη του.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής, ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της και καθορίζονται η διαδικασία και τα απαιτούμενα στοιχεία εγγραφής του ασθενούς – χρήστη και καταχώρισης των προστατευομένων μελών αυτού, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος

Η ΚΥΑ

Αριθμ. 4063 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3550/03.08.2021
Καθορισμός έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 36 του ν. 4816/2021 (Α’ 118) («myHealth»), των ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας της εφαρμογής, της διαδικασίας και των απαιτούμενων στοιχείων εγγραφής των χρηστών, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός της ηλεκτρονικής εφαρμογής «myHealth» και διαδικασία εισόδου στην εφαρμογή
1. Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συ-σκευές (mobile application) «myHealth», η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-EΨΠ), κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει προηγουμένως εγγραφεί στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης, δύναται να παρακολουθεί: α) τις συνταγές φαρμάκων και τα παραπεμπτικά διαγνωστικών εξετάσεων που τον αφορούν και διακινούνται και εκτελούνται ηλεκτρονικά και β) τις ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις του άρθρου 35 του ν. 4816/2021 που τον αφορούν. Με την ίδια εφαρμογή, το φυσικό πρόσωπο – χρήστης έχει πρόσβαση στον αριθμό και το είδος των συνταγών φαρμάκων, των παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων και των ιατρικών βεβαιώσεων που τον αφορούν και έχουν καταχωρισθεί στη βάση δεδομένων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης του άρθρου 6 του ν. 3892/2010 και στον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας (ΑΗΦΥ) ασθενούς.
2. Μέσω ανωτέρω ηλεκτρονικής εφαρμογής, το φυσικό πρόσωπο – χρήστης δύναται να αποκτάει πρόσβαση και στα αντίστοιχα στοιχεία των τυχόν προστατευόμενων μελών του, εφόσον τα τελευταία είναι ανήλικα ή δεν έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
3. Για την είσοδο του φυσικού προσώπου-χρήστη στην ηλεκτρονική εφαρμογή απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίησή του, είτε με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet), είτε με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e- banking), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020. Για την ολοκλήρωση της αυθεντικοποίησης απαιτείται η καταχώριση κωδικού μιας χρήσης (One Time Password – OTP), o οποίος, ανάλογα με τη μέθοδο αυθεντικοποίησης που έχει προηγηθεί, αποστέλλεται με γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει το φυσικό πρόσωπο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) ή για τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), αντίστοιχα.
4. Εφόσον το φυσικό πρόσωπο – χρήστης είναι ήδη εγγεγραμμένος στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης, μετά την είσοδό του στην εφαρμογή σύμφωνα με την παρ. 3, εμφανίζονται, στην αρχική οθόνη, τα βασικά στοιχεία του λογαριασμού του (προφίλ), και ειδικότερα το ονοματεπώνυμο, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, καθώς και το ονοματεπώνυμο και ο Α.Μ.Κ.Α. των τυχόν προστατευόμενων μελών του. Σε περίπτωση όπου το φυσικό πρόσωπο – χρήστης δεν είναι εγγεγραμμένος στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης, εμφανίζεται στην αρχική οθόνη της εφαρμογής η ειδοποίηση ότι απαιτείται η ενεργοποίηση της ανωτέρω υπηρεσίας και παρέχεται στο φυσικό πρόσωπο – χρήστη η δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω σχετικού υπερσυνδέσμου (link) που τον παραπέμπει στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).

Άρθρο 2
Λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής «myHealth» και παρεχόμενες υπηρεσίες
1. Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή, το φυσικό πρόσωπο – χρήστης επιλέγει στον κεντρικό πίνακα (dashboard) εάν εισέρχεται στον προσωπικό του λογαριασμό ή στον λογαριασμό κάποιου από τα προστατευόμενα μέλη του επιλέγοντας τo πεδίο «Η οικογένειά μου».
2. Για κάθε κατηγορία ιατρικών εγγράφων, το φυσικό πρόσωπο – χρήστης έχει πρόσβαση, ιδίως, στα κάτωθι στοιχεία που περιλαμβάνονται στη σχετική καρτέλα (card): α) στον αριθμό (barcode) της συνταγής, του παραπεμπτικού ή της βεβαίωσης, β) στο στάδιο εκκρεμότητας («ενεργή»/«έχει λήξει»/«εκτελεσμένη»/«μερικώς εκτελεσμένη»/«προσεχής»/«ακυρωθείσα») γ) στον χρόνο έκδοσης, δ) στο ονοματεπώνυμο του εκδώσαντος ιατρού, ε) στον χρόνο λήξης της ισχύος, στ) εφόσον πρόκειται για συνταγή, στον αριθμό, το είδος και τα λοιπά στοιχεία των συνταγογραφηθέντων φαρμάκων, ζ) εφόσον πρόκειται για παραπεμπτικό, στον αριθμό και το είδος των διαγνωστικών εξετάσεων, η) στο τυχόν κόστος συμμετοχής του και θ) στη συνοπτική διάγνωση του εκδώσαντος ιατρού.

3. Μέσω της εφαρμογής, το φυσικό πρόσωπο – χρήστης λαμβάνει ειδοποίηση (notification) μόλις ο ιατρός εκδώσει, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α., νέα συνταγή φαρμάκων ή νέο παραπεμπτικό διαγνωστικών εξετάσεων ή νέα ηλεκτρονική ιατρική βεβαίωση. Επίσης, λαμβάνει ειδοποίηση για τον χρόνο έκδοσης, διαθεσιμότητας και εκτέλεσης των ανωτέρω, καθώς και για τον προσεχή χρόνο λήξης αυτών.

Άρθρο 3
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας
1. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας, το Υπουργείο Υγείας ενεργεί υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137). Η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο “Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.” ορίζεται ως Εκτελούσα την επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Αμφότεροι οφείλουν να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, καθώς και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137).
2. Σκοποί της επεξεργασίας των δεδομένων προ-σωπικού χαρακτήρα είναι: α) η μέσω της εφαρμογής «myHealth», παρακολούθηση των συνταγών φαρμάκων και των παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων, που διακινούνται και εκτελούνται ηλεκτρονικά από τους ασθενείς, και των ηλεκτρονικών ιατρικών βεβαιώσεων του άρθρου 35 του ν. 4816/2021 και β) η μέσω της ανωτέρω εφαρμογής πρόσβαση στον αριθμό και το είδος των συνταγών φαρμάκων των παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων και των ιατρικών βεβαιώσεων που έχουν καταχωρισθεί στη βάση δεδομένων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και στον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας (ΑΗΦΥ) ασθενούς, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4816/2021.
3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται και αφορούν στα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.
4. Υποκείμενα των δεδομένων είναι τα φυσικά πρό-σωπα – χρήστες της εφαρμογής που είναι εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης και τα τυχόν προστατευόμενα μέλη της παρ. 2 του άρθρου 1.
5. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., υπό τον ρόλο της ως εκτελούσας την επεξεργασία των δεδομένων για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των υπό επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

Άρθρο 4
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας
Η παραγωγική λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής «myHealth» εκκινεί από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Σχετικές αναρτήσεις

Π.Ε. Γεωγραφίας: Θέση εργασίας στον ΕΛ.Γ.Ο. Δήμητρα

admin2020

ΙΩΝ: “Εργασία στο Τοπίο” – Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφία στο Χώρο Τέχνης Ηώς την Τρίτη 11/6/2024

admin2020

«Η Αγροτική Περιφερειακή Έκθεση Αιτωλοακαρνανίας 7 – 9 Ιουνίου 2024 στο Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού»

admin2020

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου & Cookies