Έπος 1940: μία από τις πιο καθοριστικές μάχες, η σημασία της και οι πρωταγωνιστές της

Το Ύψωμα 731 είναι ένας ορεινός όγκος αποτελούμενος από το σύμπλεγμα των Υψωμάτων ΚΙΑΦΕ ΛΟΥΖΙΤ, 731, 717, καί ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΡΑΠΙΤ,

Περισσότερα