30 εκατομμύρια ευρώ από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για επιχορήγηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Η Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου προκήρυξε την  Δράση: «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία  Covid-19 στην

Περισσότερα