ΜεσσηνίαςΠολιτική

Η ψηφιακή μετάβαση του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου δεν είναι προτεραιότητα της ΝΔ

Τις τελευταίες ημέρες όσοι κάτοχοι τίτλων σπουδών από Ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα δοκιμάσουν να επισκεφτούν την σελίδα της εφαρμογής eDiplomas ώστε να λάβουν βεβαίωση για τους τίτλους σπουδών τους ή να δώσουν πρόσβαση σε άλλους φορείς να λάβουν πληροφορίες για τους τίτλους σπουδών τους ή να δουν το ιστορικό προσπέλασης των τίτλων τους από φορείς, θα βρεθούν μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη. 

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διέκοψε απροειδοποίητα την πρόσβαση μέσω TAXISnet σε μια εφαρμογή που λειτουργούσε στην οποία:

 • συμμετέχουν εννέα από τα μεγαλύτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας,

 • υπάρχουν καταχωρημένοι 482.000 τίτλοι σπουδών,

 • χρησιμοποιείται ήδη από 100 και πλέον φορείς του Ελληνικού Δημοσίου,

 • αξιοποιείται από ΑΕΙ στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στις συμμαχίες των  Ευρωπαϊκών  Πανεπιστημίων,

 • μειώνει την γραφειοκρατία, καθώς οι χρήστες αποφεύγουν την διαδικασία έκδοσης αντιγράφων τίτλων σπουδών και αποστολής – κατάθεσής τους σε τρίτους,

 • ενισχύει την διαφάνεια, καθώς παρέχεται η δυνατότητα αυτεπάγγελτου ελέγχου και ανάκλησης των πιστοποιητικών.

 • Για κάποιους πολίτες ήταν το μοναδικό αποδεικτικό σπουδών το οποίο είχαν διαθέσιμο.

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διέκοψε απροειδοποίητα την πρόσβαση μέσω TAXISnet  σε μια εφαρμογή:

 • αδιαφορώντας για τους χρήστες

 • αδιαφορώντας για τους διαχειριστές

 • χωρίς να παρέχει εναλλακτική λύση για την παροχή πρόσβασης σε τρίτους

 • χωρίς να παρέχει εναλλακτική λύση για την εμφάνιση του ιστορικού προσπέλασης που έχει πραγματοποιηθεί στους τίτλους σπουδών από τρίτους

 • εκθέτοντας τα Πανεπιστήμια μας, σε σχέση με τις Ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις

 • χωρίς καμία τεχνική αιτιολόγηση, ενώ θα μπορούσε να συνεχιστεί η δυνατότητα πρόσβασης 

Ενδεικτικό επίσης της ανοργανωσιάς από την ηγεσία του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ότι στην εφαρμογή eDiplomas 

 • το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) παρέχει εξυπηρέτηση αιτημάτων για 117.217 προπτυχιακούς τίτλους σπουδών, ενώ αντίθετα στο gov.gr το ΕΚΠΑ συμπεριλαμβάνεται στα ιδρύματα που πρόκειται να ενταχθούν μελλοντικά στην υπηρεσία του gov.gr.

 • το Ιόνιο Πανεπιστήμιο εντάχθηκε πρόσφατα, στις 15 Μαρτιου 2023, με διαθέσιμους 9.250 μηχανογραφημένος προπτυχιακούς τίτλους σπουδών και ο νόμος που καταργεί την εφαρμογή eDiplomas κατατέθηκε στη Βουλή στις 24 Μαρτιου 2023 και βασιζόταν στο άρθρο 290 του ν. 4957/2022.

Σε διεθνές επίπεδο, οι περισσότερες χώρες εφαρμόζουν πολιτικές για τη διεύρυνση πρόσβασης των πολιτών στα δεδομένα τους. Στην συγκεκριμένη περίπτωση βλέπουμε άλλη μια ξεκάθαρη οπισθοδρόμηση χωρίς καμία αιτιολόγηση.

Με την σιωπηρή κατάργηση της εφαρμογής eDiplomas η ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης δημιουργεί ψηφιακή γραφειοκρατία και καταργεί υφιστάμενες ψηφιακές παροχές χωρίς να τις αντικαταστήσει με νέες ή αντίστοιχες. Το gov.gr, όπως λειτουργεί σήμερα, δεν ενοποιεί τα πληροφοριακά συστήματα. Στην πραγματικότητα αντί να περιφερόμαστε από υπηρεσία σε υπηρεσία τώρα περιφερόμαστε από ψηφιακή υπηρεσία σε ψηφιακή υπηρεσία και υποβάλλουμε πολλές φορές τις ίδιες πληροφορίες καθώς δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως η αρχή σύνδεσης «μόνον άπαξ» (δηλαδή μια φορά login). 

Η ψηφιακή μετάβαση της Δημόσιας Εκπαίδευσης δεν είναι προτεραιότητα της ΝΔ. H ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας αδιαφορούν και δεν στηρίζουν ουσιαστικά δημόσιους φορείς με τεχνογνωσία, όπως το  Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας και το «Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο» (GUnet), ώστε να αναλάβουν δράσεις για την πραγματική ψηφιακή μετάβαση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. 

Το πρόγραμμα μας έχει ως προτεραιότητα την ψηφιακή ενίσχυση του Δημόσιας Εκπαίδευσης και του Δημόσιου Πανεπιστημίου.  Το Σχέδιο “Ψηφιακή Ελλάδα” του ΠΑΣΟΚ υπερβαίνει τη διάσταση της ψηφιακής διακυβέρνησης και αποτελεί προϊόν συλλογικής επεξεργασίας και διαβούλευσης με τους πολίτες, στελέχη φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. 

 • Κοινωνία χωρίς ανισότητες και ψηφιακό χάσμα.

 • Εκσυγχρονισμό ψηφιακών πρακτικών βάσει διεθνούς εμπειρίας

 • Πληθυσμό με ψηφιακό εγγραμματισμό και ψηφιακούς επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης.

 • Ασφαλείς και βιώσιμες ψηφιακές υποδομές. Λογοδοσία που βρίσκονται τα δεδομένα των πολιτών, σε ποιους κοινοποιούνται και για ποιο σκοπό. 

 • Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων. 

 • Ψηφιακός μετασχηματισμός του πρωτογενούς τομέα με επίκεντρο τον αυριανό αγρότη. 

 • Στοχευμένες παρεμβάσεις για τη δημόσια διοίκηση, την εκπαίδευση, την ενέργεια και το περιβάλλον, τον τουρισμό, την αγροδιατροφή, τις έξυπνες πόλεις και για την μείωση του κόστους πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και την ευρυζωνικότητα. 

 • Ενδυνάμωση της δημοκρατίας, της συμμετοχικότητας, προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας – ενίσχυση του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 • Εκδημοκρατισμός των νέων αναδυόμενων τεχνολογιών με ισότιμη πρόσβαση από όλους.

 • Απλοποίηση διαδικασιών και ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών και παροχή πραγματικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών με βάση τις διαφορετικές ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων. 

 • Πρόσβαση των πολιτών και των επιχειρήσεων χωρίς κόστος σε δεδομένα και σε υποδομές μετά την ολοκλήρωσή τους. Ανοικτή διάθεση δημόσιας πληροφορίας και παροχή δημόσιων ανωνυμοποιημένων ανοιχτών δεδομένων από φορείς και υπηρεσίες.

 • Ισότιμη συμμετοχή εταιρειών πληροφορικής και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας. Ενίσχυση της εξωστρέφειας (βλ. Καλές πρακτικές marketplace στο gov.uk).

 • Επένδυση σε ανοιχτά πρότυπα και ανοιχτές τεχνολογίες, που καθιστούν το δημόσιο κύριο και ιδιοκτήτη των εφαρμογών χωρίς εξαρτήσεις και νέα “ψηφιακά διόδια”. 

 • Αντιμετώπιση περιστατικών κυβερνοεπιθέσεων στο πεδίο.

 • Υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης και της τοπικής επιχειρηματικότητας με βασικούς μοχλούς τις ψηφιακές υποδομές και την τεχνολογία, την αποδοτική και διαφανή αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων.

 • Το ΕΣΠΑ, το ταμείο Ανάκαμψης, το Π.Α.Α και οι Εθνικοί Πόροι είναι πολύτιμοι και μια μοναδική ευκαιρία για άλμα στο μέλλον, για μια δίκαιη ψηφιακή μετάβαση

Σχετικές αναρτήσεις

LIVE: ΤΟ πανηγύρι του Αστέρα Βαλύρας

admin2020

Με συνδιοργανώτρια την Περιφέρεια Πελοποννήσου διεξήχθη το 2ο Πανελλήνιο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας για άτομα με κινητικά προβλήματα

admin2020

Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα: «Η συμβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020 στην Ανάπτυξη της Πελοποννήσου»

admin2020

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου & Cookies