Θέματα Μεσσηνίας στην Οικονομική Επιτροπή

Σημαντικά θέματα για την ΠΕ Μεσσηνίας συζητήθηκαν, σήμερα 9 Μαρτίου, στην Οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορούν την προώθηση έργων βελτίωσης – συντήρησης του οδικού δικτύου, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας.
Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, λήφθηκαν αποφάσεις για τα κάτωθι έργα:
Εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό του διαγωνισμού για τα έργα:
«Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών της 82ης εθνικής οδού (τμήμα Ριζόμυλος – Πύλος)», προϋπολογισμού 450.000 €
«Βελτίωση – συντήρηση δρόμου Νέδοντας – Ασπρόχωμα –Θουρία και 82ης εθν. οδού (τμήμα Ασπρόχωμα – ΚόμβοςΜΟΡΕΑ)», προϋπολογισμού 600.000 €.
«Επένδυση πρανών επαρχ. δικτύου ΠΕ Μεσσηνίας για αντιμετώπιση κατακρημνίσεων βραχωδών υλικών, (τμήμα4ηεπαρχ. οδός Θουρία –Πολιανή)», προϋπολογισμού 400.000 €.
Εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο:
«Συντήρηση– σήμανση1ης επ. οδού, (τμήμα κόμβος Φωτεινής – γέφυρα Κοσκάραγας ΠΕ Μεσσηνίας»,προϋπολογισμού 700.000 €.
Τέλος εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για τη δημοπρασία του έργου «Βελτίωση – συντήρηση 29ης επαρχιακής οδού (τμήμα Εθνική οδό – Σιδηρόκαστρο – Πλατάνια – Όρια Νομού)», προϋπολογισμού 400.000 €.