κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής: Έρχονται λουκέτα προμηθευτών και νέες αυξήσεις τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος

Πιο ακριβά θα γίνουν τα τιμολόγια ρεύματος για τα νοικοκυριά  και τις επιχειρήσεις   με την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ρεύματος διότι οι προμηθευτές ενέργειας θα πρέπει να προσαρμόσουν τα πακέτα τους στο πραγματικό κόστος της ενέργειας με την τιμή της Kwh να ξεπερνά  τα 0,30 ευρώ από  0,0756 ευρώ που είναι σήμερα ως ονομαστική τιμή της kwh.

Με την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής θα φύγει το «μαξιλάρι ασφαλείας» από τους υπολογισμούς των προμηθευτών ενέργειας, οι οποίοι θα πρέπει  εκ των προτέρων να προσδιορίζουν την τιμή της Kwh αφού θα χαθεί το εργαλείο αναπροσαρμογής του ενεργειακού κόστους εκ των υστέρων.
Σήμερα πρώτα πληρώνει ο προμηθευτής το πραγματικό κόστος της Kwh και στη συνέχεια τυπώνεται ο λογαριασμός ρεύματος προς του καταναλωτές.

Η τρέχουσα διαδικασία εξασφαλίζει χωρίς ρίσκο την οικονομική  βιωσιμότητα του προμηθευτή κι όλο το κόστος πέφτει στους καταναλωτές.

ο μέλλον χωρίς τη ρήτρα αναπροσαρμογής θα είναι εφιαλτικό για τους προμηθευτές ενέργειας που δεν είναι καθετοποιημένοι δηλαδή δεν έχουν την ιδιότητα του παραγωγού ενέργειας.

 Η κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής θα προκαλέσει  πανικό αρχικά στους προμηθευτές και στη συνέχεια στους καταναλωτές διότι το ενεργειακό κόστος  θα πρέπει να  αποτυπωθεί στους λογαριασμούς χωρίς το εργαλείο  που λέγεται  ρήτρα αναπροσαρμογής.