Υλοποίηση προγραμμάτων Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας

Συνάντηση είχε σήμερα, στο γραφείο του, ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας κ. Στάθης Αναστασόπουλος με τους διευθυντές ΔΑΟΚ Μεσσηνίας κ. Σκούλικα και ΔΑΟΚ Τριφυλίας κ. Παρασκευόπουλο, την προϊσταμένη του τμήματος Κτηνιατρικής κ. Κωταντούλα για το θέμα της υλοποίησης του προγράμματος δακοκτονίας στο Νομό, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά και το πρόγραμμα εμβολιασμού των βοοειδών.
Το πρόγραμμα δακοκτονίας, όπως ενημέρωσαν οι διευθυντές συνεχίζεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και στη ΔΑΟΚ Μεσσηνίας και στη ΔΑΟΚ Τριφυλίας. Από το δίκτυο παγιδοθεσίας εντοπίζονται μικρές περιοχές με υψηλούς δακοπληθυσμούς και περισσότερες περιοχές με μέτριους και χαμηλούς δακοπληθυσμούς. Παράλληλα και με δειγματοληψίες καρπών παρακολουθείται η εξέλιξη της βιολογίας του εντόμου και όπου απαιτείται γίνονται επεμβάσεις, σύμφωνα με τις δυνατότητες του προγράμματος.
Όσον αφορά το πρόγραμμα εμβολιασμού των βοοειδών για την Οζώδη δερματίτιδα, μπορεί να πραγματοποιηθεί από ιδιώτες κτηνιάτρους ή από τους κτηνιάτρους της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, το δε εμβόλιο παρέχεται δωρεάν. Επίσης το τμήμα Κτηνιατρικής θαεφαρμόσειπρόγραμμαεξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου σε εκμεταλλεύσεις βοοειδών.