Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝ Καλαμάτας : Μέτρα για τις Αιμοληψίες

Αγαπητοί Εθελοντές Αιμοδότες
Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας καταβάλλει κάθε
δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της επάρκειας του αίματος αλλά και για την
ασφάλειά σας. Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα με
βάση τις οδηγίες του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) και του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).
Κατά τη διάρκεια της Αιμοδοσίας:
1. Προσέρχονται προς αιμοδότηση μόνο όσες και όσοι αισθάνονται απόλυτα
υγιείς.
2. Η αίθουσα της αιμοδοσίας και ο εξοπλισμός (καρέκλες αιμοδοσίας,
τραπεζάκια κλπ) καθαρίζεται και απολυμαίνεται ενδελεχώς.
3. Η αναμονή των αιμοδοτών θα είναι στον εξωτερικό χώρο,ώστε να μη
δημιουργείται συνωστισμός.
4. Οι αιμοληψίες θα γίνονται ανά δύο άτομα, τηρώντας τη μεταξύ τους
απόσταση ασφαλείας των δύο μέτρων.
5. Ο χώρος θα αερίζεται τακτικά.
6. Θα υπαρχουν διαθέσιμα αντισηπτικά για τους παρεβρισκόμενους.
7. Η χρήση μάσκας και γαντιών είναι δεδομένη για όποιον το επιθυμεί από τους
Αιμοδότες και το Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.
8. Σε περίπτωση που μέσα σε 15 μέρες μετά την αιμοδότηση ο αιμοδότης
εμφανίσει πυρετό, ενημερώνει την αιμοδοσία.
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΗΛ: 2721363153
Fax: 2721363151
Email: aimodosiagnkalamatas@gmail.com
Είμαστε βέβαιοι πως η ανθρωπιά, η αλληλεγγύη και η διάθεση για προσφορά
ζωής, ειδικά αυτή τη δύσκολη περίοδο, είναι μεγαλύτερη από το φόβο. Ας συνεχίσουμε
να προσφέρουμε το δώρο της ζωής στους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.