ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Η Δήμαρχος Οιχαλίας κ. Γεωργακοπούλου με την αριθ. 182/2020 απόφαση της όρισε τον Γυπατίδη Σοφιανό του Διονυσίου (υπάλληλο της Περιφέρειας

Περισσότερα