Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας εν όψιν θερινής περιόδου γνωρίζονται τα κάτωθι:

1. Η απαγόρευση κυκλοφορίας και αγκυροβολίας των πάσης φύσεως μηχανοκίνητων και ιστιοπλοϊκών σκαφών εντός των χαρακτηρισμένων πολυσύχναστων παραλιών, οι οποίες

Περισσότερα