Ποια είναι πραγματικά η διάρκεια στο σεξ για να ικανοποιηθεί η γυναίκα;

Ερώτηση σχετικά με το πόσο τελικά πρέπει να διαρκεί το σεξ πάντα απασχολούσε, απασχολεί και θα συνεχίσει να απασχολείτο ανδρικό

Περισσότερα