«Ημερίδα υποτροπικών φυτών» “Καλλιέργεια υποτροπικών ειδών -δυνατότητες και προϋποθέσεις”

Στα πλαίσια του προγράμματος ΥΠΕΡ ΠΕΛ: “Δράσεις για την επιτυχημένη εγκατάσταση υποτροπικών ειδών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”, πραγματοποιήθηκε ημερίδα στην Καλαμάτα,

Περισσότερα