Έκκληση του Μητροπολίτη Μεσσηνίας προς τους συμπολίτες μας

Με αφορμή την έκρυθμη κατάσταση η οποία έχει δημιουρ-γηθεί στο Νομό μας, από την απώλεια του νεαρού ρομά στο χωριό Πιπερίτσα της Μεσσηνίας, ο Σεβ. Μητροπο¬λίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσό-στשּׁμος εκφράζει την πατρική του συμπάθεια στην οικογένεια του εκλει¬πόν¬¬τος και δέεται υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του.

Συνάμα, παρακαλεί θερμά όπως επικρατήσει πνεύμα ψυ-χραι¬μίας, σύνεσης και ενότητας, γιατί κανένα πρόβλημα δεν αντιμετω-πί¬¬ζεται ούτε επιλύεται με κινήσεις διάσπασης και αναστάτωσης.

Κανένας με τέτοιου είδους ενέργειες και κινητοποιήσεις, δεν τιμά την μνήμη του θανόντα, ούτε αυτές αποτελούν τρόπους επί¬λυ-σης των διαφορών και των θεμάτων. Μόνο η τήρηση και η επι¬κρά¬τ第ση της δικαιοσύνης, την οποίαν πρέπει όλοι να εμπιστευόμαστε μπορεί να δώσει την δικαίωση.

Πνεύμα διχοστασίας και διχασμού ή αντιπαλότητας δεν είναι στοιχεία μιάς υγιούς κοινωνίας. Αντίθετα η επικράτηση του πνεύ-ματος της ειρήνης και της αποχής από προκλητικές και διχαστικές ενέρ¬γειες, οδηγούν στην πόλωση χωρίς όμως κανένα ουσιαστικό και θετικό αποτέλεσμα.

Η ψυχραιμία και η ανεκτικότητα πρέπει να επικρατήσει για το καλό όλων μας.